Ikke lenger grunnlag for særnorske lønnstillegg

Publisert

Teknisk beregningsutvalg (TBU) har lagt frem sin foreløpige rapport som gir grunnlaget for årets lønnsoppgjør.

For ansatte i de største forhandlingsområdene anslår utvalget lønnsveksten fra 2013 til 2014 til om lag 3,2 prosent i gjennomsnitt. Det er små forskjeller i lønnsvekst mellom de ulike forhandlingsområdene.

Les den foreløpige rapporten fra TBU (pdf)

Årslønnsveksten fra 2013 til 2014 er anslått til 3 prosent for industriarbeidere og til 3¼ prosent for industrifunksjonærer i NHO-bedrifter. Endringer i uregelmessige tillegg trakk lønnsveksten ned for industriarbeidere og opp for industrifunksjonærer. Dette er tillegg som for eksempel skifttillegg og offshoretillegg.

– Vi er glade for at LO og de andre hovedorganisasjonene har en felles og realistisk virkelighetsforståelse av norsk økonomi, sier direktør for arbeidslivspolitikk i NHO, Svein Oppegaard.

I tråd med rammen

Lønnsveksten for alle ansatte i industrien i NHO-bedrifter er foreløpig anslått til i gjennomsnitt om lag 3¼ prosent. Lønnsveksten er dermed i tråd med rammen på 3,3 prosent som NHO, i forståelse med LO, anslo i fjorårets oppgjør.

Lønnsoverhenget til 2015 anslås i gjennomsnitt til om lag 1,4 prosent i de største forhandlingsområdene.  For industriarbeidere er overhenget til 2015 anslått til vel 1 prosent og for industrifunksjonærene 1 ¼ prosent.

Det tekniske beregningsutvalget anslår prisveksten i 2015 til om lag 2 ¼ prosent.

Les mer på nho.no.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: