Nye krav til vaktvirksomhet fra årsskiftet

Publisert

1. januar 2018 innfører Politidirektoratet nye utdanningskrav for å drive vaktvirksomhet.

Endringene i vaktvirksomhetsloven og vaktvirksomhetsforskriften berører alle som skal drive ervervsmessig vaktvirksomhet eller opplæring av vektere, ordensvakter, tilleggsutdanning, verditransport og ledsagertjeneste.

De nye reglene har følgende konsekvenser for bedriftene:

  • Alle vaktforetak som har tillatelse fra politiet til å utøve ervervsmessig vaktvirksomhet og ønsker å fortsette sin virksomhet, må søke politiet om ny tillatelse før 1. januar 2018 etter nye regler.

  • Alle vaktforetak som har tillatelse fra politiet til å drive opplæring i vakttjenester og ønsker å fortsette sin virksomhet, må søke politiet om ny tillatelse før 1. januar 2018 etter nye regler.

  • Nye instruktører i vekterfagene og alle eksisterende instruktører som ønsker å fortsette som instruktører, må fra  1. januar 2018 dokumentere gjennomført obligatorisk instruktøropplæring i henhold til læreplanen.

  • Alle virksomheter som har fått godkjent egenvakthold og ordensvakter av politiet, må søke om ny tillatelse før 1. januar 2018 etter nye regler.

Virksomheter som er omfattet av bestemmelsene, bes kontakte sitt lokale politikammer for å søke om nye tillatelser. Se også informasjon om de nye læreplanene og søknadsskjemaer på politi.no.

Se også:

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: