Fra reiselivsløfter til løft

#205

Jarle Moen, styreleder i NHO Reiseliv Oslo og Akershus. Debattinnlegg i Finansavisen 6. oktober 2017.

Trolig får vi et rekordår for reiselivet i 2017. Skal veksten fortsette, må politikerne trå riktig. Her kommer vi med tre gode råd til politikerne som er valgt inn på Stortinget fra høsten.

Nordlys, fjorder, fjell og vakker arkitektur. Hyggelig vertskap og svak krone. Aldri før har flere turister strømmet til for å oppleve Norge og alt vi har å by på. Reiselivsnæringen er i skuddet, og derfor var det på høy tid at reiselivet i år fikk et politisk løft gjennom en egen stortingsmelding, "Opplev Norge – unikt og eventyrlig". Den første stortingsmeldingen om reiseliv på 17 år.

Bare i Oslo har vi hatt en økning på nesten 100.000 overnattinger hittil i år, totalt 2 millioner overnattinger så langt i 2017. Reiselivet i Akershus har opplevd en vekst på nesten 27.000 overnattinger, med totalt omlag 1 million overnattinger så langt i år. De besøkende er ulike, reiser på forskjellige måter, mange alene, og de har større forventninger.

Et reiseliv i vekst er fantastisk, men det kommer ikke av seg selv. Fortsatt vekst, styrking av kvalitet og tilbud, samt posisjonering opp mot konkurrentene, kan raskt forringes av politiske beslutninger som fører til dårligere rammevilkår. NHO Reiseliv Oslo og Akershus ønsker derfor å komme med noen velmente råd for hvordan det nye Stortinget best kan legge til rette for en fortsatt positiv utvikling i en av Norges viktigste næringer.

Mitt første råd er: ingen nye skatter. I forrige stortingsperiode ble det innført reiselivsmoms, flyseteavgift og økt verdsetting ved formuesbeskatning av næringseiendom. Samtidig vet vi at ett av tre hoteller går med underskudd. I en bransje med små marginer vil økte eller nye skatter raskt gjøre situasjonen verre for disse, og føre til at aktører som kjemper på lønnsomhetsgrensen ender i minus.

Reiselivet er en bransje som jobber når andre har fri. Mitt andre råd er derfor å se behovene for fleksible regler i arbeidslivet. Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre viste forståelse for dette i behandlingen av reiselivsmeldingen, og det borgerlige flertallet må ta oppmykninger av loven opp til vurdering i kommende periode. Vi mener at det for eksempel bør gis en unntaksbestemmelse for sesongbedrifter (som ofte bare har åpent noen få måneder i året) når det gjelder søndagsjobbing. Vi mener det bør være mulig å jobbe flere søndager på rad dersom de ansatte ønsker det. De borgerlige partiene har i tillegg signalisert at de vil åpne for mer fleksible turnusordninger i reiselivet. Her mener vi signaler må omsettes til konkrete vedtak. Reiselivet bør få ordninger som ligner på det man har åpnet for i helsesektoren og sikkerhetsbransjen.

Norske reiselivsbedrifter må forholde seg til mange ulike tilsyn. Tilsyn er viktig og nødvendig for å sikre at gjestene for eksempel får servert trygg mat. Samtidig er det slik at tilsyn tar mye tid å administrere, og mange bedrifter opplever det som svært belastende dersom de får besøk av flere ulike tilsyn i løpet av en uke. Mitt tredje råd og oppfordring er derfor at reiselivet bør få bedre og mer koordinerte tilsynsordninger. Vi synes det er svært positivt at et tverrpolitisk flertall har varslet at de vil se på hvordan de kan gjøre dagens tilsynspraksis bedre og mer effektiv. Alt ligger derfor til rette for konkrete forbedringer i årene som kommer. Forenkling gjennom digitalisering er også viktig i denne sammenheng.

At reiselivet vokser, betyr også at vi må tenke mer på rekruttering. Det er mangel på kokker og servitører i bransjen, og søkningen til restaurant- og matfag går ned. Dette er bekymringsfullt. Norge trenger flere fagarbeidere og bransjen er god både på opplæring og inkludering. Vi i bransjen lover å vise oss fra vår beste side når vi tar imot nye lærlinger, slik at flest mulig blir værende i bransjen. Her må vi sammen jobbe for å snu trenden.

Fremtidens turister vil velge opplevelser og reisemål med omhu. Pengebruken på reise vil øke, noe som vil komme næringen og Norge til gode. I Norge tilbyr vi noe unikt, og vi blir stadig mer tilgjengelige for større deler av verden. Samtidig er det på det rene at konkurransen er tøff. Vi konkurrerer med de beste, og må hele tiden forbedre oss. Reiselivsnæringen skal definitivt gjøre vår del av jobben for å sikre videre vekst og styrket posisjon i markedet, men vi trenger politikere som ønsker å bidra til gode og trygge rammer for næringen. Politikere som kan omsette reiselivsløfter til løft.

Av Jarle Moen, styreleder i NHO Reiseliv Oslo og Akershus

Les også:

Tall og fakta om reiselivsnæringen

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: