Stordata kan gi mer korrekt turisttall

Publisert

Telenor vil dele stordata som viser hvor mange turister som kommer til Norge, hvor de befinner seg og hvor de kommer fra. – Dette har vi ventet på lenge. Nå kan kommunene bedre planlegge og tilrettelegge for storinnrykk av turister, sier NHO Reiseliv-direktøren.

Norsk reiseliv har i lang tid etterspurt bedre statistikk for hvor mange turister som faktisk er i Norge. Den offisielle statistikken fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) fanger ikke opp privat overnatting, privat utleie via Airbnb, dagturister eller telt- og bobilturiser.

Nå varsler Telenor at de ved hjelp av anonymiserte stordata kan kartlegge antall turister og fange opp de turistene som faller utenfor den offisielle statistikken. Det gjør de ved å finne ut hvor mange mobiltelefoner som er et sted og hvor mobiletelefonene kommer fra.

– En mer fullstendig oversikt over hvor mange som faktisk kommer hit, og hvilke turistattraksjoner de besøker vil gjøre det enklere å tilrettelegge for den økte turiststrømmen flere kommuner nå opplever. De kan bedre forutse når storinnrykket kommer og kan planlegge renovasjon og andre kommunale tilbud ut ifra det, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.

En mer rettferdig fordeling av midler

Krohn Devold mener også at en bedre oversikt over turiststrømmen kan føre til en mer rettferdig fordeling av midler til tilrettelegging og vedlikehold:

– Staten vil kunne se hvor i Norge vi har et ekstra stort besøkstrykk og vurdere om noe av kommuneoverføringene skal gå til små kommuner som har uforholdsmessig mange besøkende. Når vi får tall og fakta kan det bli slutt på spekulasjoner, og myndighetene får bedre kunnskap om hvem som faktisk trenger ekstra midler, sier Krohn Devold.

– Dette vil også gi et bedre grunnlag for å vurdere hvilke turområder og turistattraksjoner som skal få midler via ordningen med nasjonale turstier. Veldig mange turister i Lofoten, som har opplevd særlig stor pågang av turister, telter eller bor i campingvogn. Disse fanges ikke opp i SSB sin statistikk, fortsetter Krohn Devold.

Airbnb forsterker behovet for god statistikk

Inntoget av Airbnb og store strømmer av telt- og bobilturiser har forsterket behovet for en bedre oversikt over turiststrømmen:

– Nye aktører som Airbnb har ikke rapporteringsplikt til norske myndigheter. Det er et problem fordi vi mister oversikten over antall turister. Delingsøkonomiutvalget har foreslått at plattformselskapene skal innrapportere overnattingsstatistikk til SSB. Nå venter vi på at regjeringen skal følge opp og levere, sier Krohn Devold.

 

Se også:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: