Klassifisering av campingbedrifter

NHO Reiseliv kvalitetssikrer norske campingbedrifter gjennom klassifisering og årlige kontroller etter nordiske stjernekrav.

Godkjente bedrifter klassifiseres med 1 til 5 stjerner alt etter hvilke krav til fasiliteter de oppfyller. Campingbedrifter som har servicetilbud for caravan, bobil og telt, bedømmes uavhengig av standarden på den enkelte hytte.

NHO Reiseliv disponerer landsdekkende campingkonsulenter som årlig inspiserer alle klassifiserte campingbedrifter for å kontrollere den faktiske standarden. Campingkonsulentene gir også råd og veiledning til din bedrift i forbindelse med utbygging, oppgradering og daglig drift.

Klassifiseringsreglene gir også god veiledning for byggherrer, planleggere og arkitekter samtidig som de gir et godt grunnlag for kvalitetssikring, internkontroll og markedsføring av din bedrift.

Innholdet i klassifiseringsregelverket er utarbeidet av NHO Reiseliv i samarbeid med Nordisk Campingråd.

Hytteklassifisering

Godkjente hytter klassifiseres i kategoriene 1 – 5-stjerner. Denne klassifiseringen er uavhengig av campingplassens øvrige stjerneklassifisering. Kravene til hytteklassifisering er spesifisert slik at man få en logisk gruppering av hyttene ut ifra den komfort og kvalitet bedriften kan tilby gjestene.

For at hyttene i det hele tatt skal bli bedømt i kategoriene 1 – 5 stjerner, er det en forutsetning
at bygningslovens, Næringsmiddeltilsynets- og den lokale etat for miljørettet helseverns krav til  til bygningstekniske løsninger er fulgt.

Kvalitetsvurdering

Campingkonsulentene vil hvert år vurdere campingplassens kvalitet innenfor følgende fire områder: bygninger, areal, fasiliteter og service. Konkret vurderes kvaliteten på vedlikeholdet, materialvalg, rengjøring, åpningstider, resepsjon, betjening, tilgjengelighet.

Kvaliteten på den enkelte campingplass blir også vurdert opp mot andre campingplasser med samme stjerneklassifisering. 
Kvalitetsvurderingen vises som et søylediagram, hvor kvaliteten på bygningene uttrykkes i høyden av den blå søylen, kvaliteten på arealet uttrykkes i høyden av den grønne søylen, kvaliteten på fasilitetene uttrykkes i høyden av den røde søylen og kvaliteten på servicen uttrykkes i høyden av den gule søylen. Jo høyere søylene er, dess bedre er kvaliteten.

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: