Så mye legger campinggjestene igjen

Publisert

En campingfamilie på besøk på Hallingdal Feriepark. Illustrasjonsfoto: Per Sollerman.

En gjennomsnittlig campinggjest i Norge bruker 822 kroner i døgnet, viser ny undersøkelse. Hele 6 av 10 campingkroner brukes utenfor campingplassene og kommer andre næringer til gode.

Norsk Turistutvikling og NHO Reiseliv inviterte til konferansen «Verdiskaping i campingnæringen» på Scandic Lillehammer Hotel. Konferansen samlet 125 representanter for campingbedrifter, leverandører, offentlige myndigheter og næringsorganisasjoner.

Fakta om forbruksundersøkelsen

  • Egenrapportert døgnforbruk per campinggjest i 2017 er 822 kroner. 62 prosent av forbruket var utenfor campingplassen.

  • I 2016 var gjennomsnittlig forbruk 632 kroner. 58 prosent av forbruket var utenfor campingplassen. 

  • I 2015 var snittforbruket 631 kroner. 50 prosent av forbruket var utenfor campingplassen. 

  • Forbruket er opprinnelig oppgitt for hele reisefølget. For å finne snittforbruk per gjest er forbruket for hele reisefølget delt på antall personer i følget, som i 2017 er 3,44. 

Kilde: Norsk Turistutvikling

I forbindelse med konferansen presenterer Norsk Turistutvikling en ny undersøkelse om campinggjesters forbruk i Norge. 20 campingbedrifter fra det landsomspennende nettverket «Nasjonal klynge for campingnæringen» har gjennomført undersøkelser blant sine gjester vinteren og sommeren 2017.

I undersøkelsene er gjester bedt om å oppgi forbruket sitt per døgn fordelt på ulike poster. 1040 gjester har svart.

Flere nyter godt av camping

Hver campinggjest bruker i gjennomsnitt 822 kroner i døgnet, viser undersøkelsen. Av denne summen er 308 kroner brukt på campingplassen og 514 kroner utenfor.

– Undersøkelsen bekrefter det vi har sagt lenge, nemlig at overrislingseffekten fra camping til andre næringer er stor. Hele 6 av 10 campingkroner blir brukt utenfor campingplassen, og det viser at camping er svært viktig for verdiskapingen i Distrikts-Norge, sier avdelingsleder for camping i NHO Reiseliv Jan-Henrik Larsen.

Forbruk på 5,2 milliarder

Fakta om camping

  • Fra januar til august 2017 er det registrert 6 382 081 campingovernattinger i Norge.
  • Oppland holder stand som Norges største campingfylke med 705 101 campingovernattinger så langt i år.
  • Per august 2017 var det 668 statistikkpliktige campingplasser i Norge. Oppland har flest campingplasser, i alt 73.

Kilde: Statistisk sentralbyrå (SSB)

Fra januar til august 2017 er det registrert 6 382 081 campingovernattinger i Norge. Et gjennomsnittlig døgnforbruk på 822 kroner per gjest gir et samlet forbruk blant campinggjester på 5,2 milliarder kroner.

– Campingnæringen kan bli det beste eksempelet på et bærekraftig reiseliv. Det er derfor utrolig viktig at vi ikke bremser investerings- og utviklingsviljen i næringen. Offentlig forvaltning må forstå næringens potensial og de rammevilkår den må ha for å utvikle seg, sier daglig leder Kjell Ove Solbakken i Norsk Turistutvikling.

Bekymret for økt reiselivsmoms

Både Solbakken og campingsjef Jan-Henrik Larsen er bekymret for at den varslede økningen av reiselivsmomsen vil svekke lønnsomheten i campingnæringen. Regjeringen foreslår i neste års statsbudsjett å øke momssatsen for blant annet camping fra 10 til 12 prosent.

– Reiseliv er svært konkurranseutsatt, og mindre reiselivsaktører har få muligheter til å ta momsveksten ut i prisøkning. Momsøkning går rett på bunnlinja, som igjen går utover verdiskaping og arbeidsplasser, sier Larsen.

Se også:

 

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: