Momssjokk for reiselivet i statsbudsjettet for 2018

Publisert

– Her straffer regjeringen en næring som har skapt arbeidsplasser, og som allerede har presset lønnsomhet, sier NHO Reiseliv-sjef Kristin Krohn Devold.

Regjeringen foreslår i neste års statsbudsjett å øke reiselivsmomsen fra ti til tolv prosent. Det vil ramme hotellene, camping, skiheiser, fornøyelsesparker og transport.

Fakta om norsk reiseliv

 • Reiselivet sysselsetter 160.000 årsverk.

 • Fra 2016 til 2016 var reiseliv den næringen som hadde størst prosentvis sysselsettingsvekst i privat sektor i Norge.

 • Reiseliv er en særlig viktig sysselsetter for unge og mennesker med utenlandsk bakgrunn.

 • 33 prosent av de ansatte i overnatting og servering er under 24 år.

 • 41 prosent av de ansatte i overnatting og servering har utenlandsk bakgrunn.

 • Mer enn ett av tre hoteller går med underskudd

Kilder: SSBs arbeidskraftundersøkelse 2016, SSBs sysselsettingstall registerbasert 2016, SSBs nasjonalregnskap og Horwath-rapporten fra 2016

– Momsøkningen kommer som et sjokk for reiselivsnæringen. Det var ikke en del av skatteforliket på Stortinget våren 2016, og bedriftene har stolt på at regjeringen, i motsetning til hva opposisjonen har varslet, vil senke skattene for næringslivet, ikke øke dem, sier administrerende direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv.

Forslaget anslås å gi staten inntekter på 700 millioner kroner påløpt.

– Uventet og trist

Krohn Devold sier momsøkningen i praksis vil føre til dyrere hotellrom, som igjen vil svekke norsk reiselivs konkurranseevne.

– Her straffer regjeringen en næring som har skapt arbeidsplasser, og som allerede har presset lønnsomhet. Dette vil ramme bedriftseiere og arbeidsplasser i distriktene hardest. Momsøkningen er uventet og trist for en næring som har jobbet så hardt.

Disse tjenestene berøres av momsøkningen:

 • Transporttjenester
 • Hotellrom
 • Kinoforestillinger
 • Kringkastingsavgift
 • Museer
 • Fornøyelsesparker
 • Idrettsarrangementer

Momsøkning rammer hardere enn lettelse i selskapsskatt

At selskapsskatten reduseres ytterligere, fra 24 til 23 prosent, er i tråd med skatteforliket. Men, sier Krohn Devold:

– For bedrifter med begrenset overskudd, og som muligens går med underskudd, vil avgiftsøkningen fra ti til tolv prosent ramme betydelig tøffere enn fordelen med overskuddslettelsen på ett prosentpoeng. Næringsministeren som reiselivsminister har blitt budsjettaper, sier Krohn Devold.

NHO-sjef Kristin Skogen Lund er også klar på at momsøkningen er uheldig for reiselivet.

– Med små marginer i mange virksomheter, særlig i reiseliv, så kan dette gå utover arbeidsplasser i hele landet, sier Skogen Lund.

– Få muligheter til å ta momsveksten ut i prisøkning

Administrerende direktør i Scandic Hotels Norge og medlem i NHO-styret Svein Arild Steen-Mevold tror momsøkningen vil ramme mangfoldet i reiselivet.

– Det er helt uforståelig at regjeringen påfører en så konkurranseutsatt næring som reiselivsnæringen en slik ekstra belastning.  Momsøkningen vil ramme mangfoldet i reiselivet og ikke minst slå hardt ut for dem som driver hoteller og opplevelsesselskaper i Distrikts-Norge. Det er mangfoldet som er vårt største konkurransefortrinn og som gjør Norge til en attraktiv og eksotisk destinasjon. Mindre hoteller har få muligheter til å ta momsveksten ut i prisøkning. I stedet vil det bety kutting av arbeidsplasser, sier Steen-Mevold.

Han er særlig overrasket over momsøkningen ettersom regjeringen i reiselivsmeldingen uttrykte at den ville satse på næringen.

– Internasjonale undersøkelser slår klart fast at selv små bevegelser i prisbildet fører til endret etterspørsel. Dette er en næring der norske bedrifter konkurrerer mot resten av verden. Norge har allerede Europas høyeste prisnivå, og enhver endring som gjør produktet dyrere, er veldig uheldig, sier Scandic-sjefen.

 
Se også:

Hvordan rammes din bedrift av momsøkning?

Send oss kommentarer og utregninger på hva momsøkningen vil utgjøre for din bedrift.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: