Norsk reiseliv ser mot Europa for inspirasjon

Publisert

Lillehammer cta

Snowballkonferansen feirer 10-årsjubileum 2-3. mars (Foto: Geir Olsen).

På Snowballkonferansens 10-årsjubileum 2-3. mars kommer flere europeiske byer til Lillehammer for å vise hvordan de utvikler nye jobber, øker innovasjonen og styrker verdiskapingen i reiselivet.

EU har igangsatt et arbeid med å utvikle «Smart Tourism». Dette er et rammeverk for å utvikle nye jobber, øke innovasjonen og styrke verdiskapingen i reiselivet gjennom områdene: bærekraft, digitalisering, tilgjengelighet og kreativitet. Dette blir tema på årets konferanse der deltakerne får presentert løsninger fra flere europeiske byer, deriblant Helsinki og Benidorm, som jobber «smart».

– De siste årene har noen pekt på reiselivet som en medvirkende årsak til klimaproblemene vi står overfor. Vi kan ikke være en del av problemet – vi må være en del av løsningen! Hvordan vi skal få til det er et av hovedspørsmålene som konferansen skal belyse, sier Ove Gjesdal, reiselivssjef i Visit Lillehammer.

Ove Gjesdal, reiselivssjef i Visit Lillehammer.

Dette er noen av spørsmålene som vil bli tatt opp på Snowballkonferansen i år:

  • Hva vil prege norsk reiseliv de neste 10 årene?
  • Hvordan skal bedrifter øke inntektene gjennom bærekraftarbeidet?
  • Hva blir morgendagens mobilitetsløsninger for gjestene våre?
  • Hvordan kan universell utforming gi økt konkurransekraft?
  • Hvordan kan digitalisering gi økt kundeverdi og for bedriftene en mer direkte kommunikasjonskanal med gjestene?

Over 30 inspirerende innledere

I løpet av to dager på Lillehammer vil konferansen komme innom mange ulike temaer. Stine Lise Hattestad Brattsberg i Pure Consulting kommer for å snakke om bærekraftig business. Bård Huseby fra Fjærland Fjordstove Hotel og Vestlandsforskning vil fokusere på at bærekraft lønner seg, og Agnes Árnadóttir fra Brim Explorer vil snakke om hvorfor innovasjon og bærekraft bør bli reiselivsnæringens neste konkurransefortrinn. Bente Bratland Holm, reiselivsdirektør i Innovasjon Norge og leder i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold, er blant de som møtes til sofaprat om norsk reiseliv de neste 10 årene.

- Tiårsjubileet til Snowballkonferansen er en perfekt anledning til å se ti år fremover for norsk reiseliv. Jeg gleder meg spesielt til å høre Jenny Taipale fra Helsinki som skal gi oss innsikt om “the first European Caital of Smart Tourism”, sier Dagny Øren, bransjesjef i NHO Reiseliv, som vil delta på konferansen sammen med NHO Reiseliv-direktøren.

En arena for videreutvikling av norsk reiseliv

Snowballkonferansen har blitt en av de viktigste møteplassene for norsk reiseliv. NHO Reiseliv er medarrangør av konferansen, som er en god anledning til å møtes på en felles arena for felles
påfyll, motivasjon og inspirasjon til å videreutvikle norsk reiseliv de neste ti årene.

Se også:

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: