Mer om destinasjonsselskaper

Sommerstemning i Oslo. Foto: VisitNorway.com.

Destinasjonsselskapene er en viktig bransje i NHO Reiseliv. Innenfor denne bransjen finner du landsdelsselskaper, visitselskaper og turistinformasjoner.

Hva gjør et destinasjonsselskap?

Destinasjonsselskapene binder reiselivsaktørene sammen og utvikler destinasjonens reiselivsprodukt.

Besøksforvaltning, bærekraft og destinasjonsledelse forventes å bli viktigere oppgaver for destinasjonsselskapene fremover. 

Destinasjonsselskapene binder reiselivsaktørene sammen og utvikler destinasjonens reiselivsprodukt.

Selskapene koordinerer markedsinnsats, deltar på messer, arrangerer presse og visningsturer, drifter felles nettportal, styrker kompetansen til reiselivsbedriftene og driver fellesprosjekter sammen med virkemiddelapparatet. I tillegg er det stadig flere destinasjoner som jobber med merket for bærekraftig reisemål og mange har blitt sertifisert under denne ordningen.

Unik kompetanse og nettverk

Det er hovedsakelig destinasjonsselskapene som driver turistinformasjonene i Norge, men de gjør også vertskapsoppgaver og bistår gjerne som rådgivere for kommuner og fylker. Disse aktiviteter er da koblet opp mot avtaler om tjenestekjøp og anbudsprosesser.

Destinasjonsselskapene har ulike finansieringsmodeller, og har derfor ulike mandater tilpasset lokale forhold og ulike bransjesammensetninger. 

De besitter en kompetanse som det er blitt brukt årevis på bygge opp, og har  nettverk som er svært viktige i oppbygningen av næringen i etterkant av koronapademien.  Destinasjonsselskapene innehar bred og viktig kompetanse og bidrar gjennom sin virksomhet til stor verdiskapning i sine regioner ved å jobbe mer og mer helhetlig.

Bransjefora og nettverk for destinasjonsselskaper

NHO Reiseliv inviterer til ulike møter og nettverkssaminger for destinasjonsselskaper over hele landet.  Se vår kalender for mer informasjon

 

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

En smilende kvinne med NHO REISELIVs logoen på jakka si. Foto.
  • Dagny Øren
  • Bransjesjef

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: