NHO Reiseliv

Innhold

Mer om destinasjonsselskaper

Destinasjon Trysil

NHO Reiseliv bistår reisemålselskaper, visitselskaper, turistkontorer og destinasjonsselskaper i hele Norge.

Et destinasjonsselskap er et aksjeselskap eller stiftelse hvor flere kommunale, lokale reiselivslag og bedrifter går sammen innen et naturlig område som ikke er avgrenset av kommune- eller fylkesgrenser.

Reisemålselskapenes hovedoppgave er å drive utadrettet markedsføring av reiselivsbedrifter i den aktuelle region. Et destinasjonsselskap eies av næringen selv ved at bedriftene betaler en kontingent som fastsettes ut ifra størrelsen på bedriften.

De siste årene har det pågått en strukturprosess hvor målet er å samle og effektivisere reisemålsselskapene, samt bygge landsdelselskaper som skal være en paraplyorganisasjon over destinasjonsselskaper og Visit-selskaper. NHO Reiseliv følger prosessen nært gjennom møter med Nærings- og fiskeridepartementet og  bransjen selv.

 

Bransjeforum for destinasjonsselskaper

Destinasjonsselskapene har  stor nytte av å møtes for å diskutere seg imellom, hjelpe og lære av hverandre.

Se også:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: