Kreativ næring i Norge 2008-2014

Den kreative næringen har lavere lønnsomhet og produktivitet enn fastlandsøkonomien i hele perioden, men høyere lønnsomhet og produktivitet enn reiselivsnæringen.

Følgende bransjer utgjør den kreative næringen i denne kartleggingen: Arkitektur, aviser og magasiner, bok, dataspill, film, musikk, reklame og event, TV og radio, utøvende virksomhet (scenekunst, orkester, opera og ballett/dans), utdanning og undervisning (innenfor denne næringen) og visuell virksomhet (kunst, design, museum og kulturarv).

Hovedtall for hele næringen

  • Det har vært en vekst i verdiskaping på 15 prosent i perioden 2008-2014
  • Det har vært vekst i sysselsettingen på 9,4 prosent i perioden, og det er enkeltpersonforetakene som står for den største veksten
  • Den kreative næringen utgjør 3 prosent av verdiskapingen i fastlandsøkonomien
  • Den kreative næringen utgjør 4,3 prosent av sysselsettingen i Norge
  • Oslo har den største andelen av både verdiskaping og sysselsetting

Den kreative næringen har ikke holdt tritt med fastlandsøkonomien i perioden, der verdiskapingsveksten har vært på 38 prosent. Næringens andel av fastlandsøkonomien har gått ned fra 3,6 prosent i 2008 til 3 prosent i 2014. Når det gjelder sysselsetting er utviklingen motsatt; her har andelen sysselsatte gått opp fra 4,1 prosent til 4,3 prosent.

Den kreative næringen har lavere lønnsomhet og produktivitet enn fastlandsøkonomien i hele perioden, men høyere lønnsomhet og produktivitet enn reiselivsnæringen som vi har valgt å sammenligne med. 

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: