Om kulturbransjen

Festivalscene med neonlys

Festivalscene på Palmesus. Foto: Palmesus.

Kulturell og kreativ næring styrker konkurransefortrinnet og bidrar til omstilling og innovasjon, bygger destinasjoner og gir gode grunner til å satse på næringen.

Globalt spiller kulturell og kreativ næring en meget viktig rolle. Den representerer nær 3% av verdens brutto nasjonaløkonomi og 1 % (29,5 millioner) av verdens yrkesaktive befolkning arbeider der. Næringen representeres innen kommunikasjon og media, arkitektur, utøvede og skapende kunst, reiseliv, spill og musikk.

Den totale verdiskapingen i Norge var i 2014 på 46, 9 milliarder kroner (Kilde BI/CCI). I 2014 bidro kulturturisme med 2,5 millioner overnattinger og hadde et totalforbruk på omtrent 3,9 milliarder kroner. Les mer: Turistundersøkelsen - Kulturturisten sommersesongen 2014

 

Bransjeforum for kulturell og kreativ næring

NHO Reiseliv tilbyr  bransjeforum for Kulturell og kreativ næring.

Forumets oppgave er å jobbe med spørsmål som angår din virksomhet og målet er at du til enhver tid har gode rammebetingelser og god lønnsomhet. 

Som medlem hos kan du delta i våre bransjeforumsmøter, og vi ønsker alltid  innspill og ønsker om temaer.  Dette er noen av de aktivieteter som forumet er opptatt av: 

- Samarbeid og nettverksbygging med reiselivet generelt

- Redusere kostnader, hvilke leverandører bruker bransjen og kan NHO Innkjøp forhandle frem flere innkjøpsavtaler?

- Hvordan styrke inntektssiden? Offentlige støtte,  private midler (gaveforsterkingsordningen, sponsing, mm)

- Midler til markedsføring gjennom Innovasjon Norge

- Forenkling av avgifter som f.eks. mva.

- Bistand til kommunikasjon iform av strategi og tiltak,  publikumsundersøkelser og ringvirkningsanalyser.  Pr. 15 juni 2016 lanserte NHO Reiseliv en ny medlemsfordel, 4 t gratis rådgivning innenfor kommunikasjon med påfølgende rabatt for videre tjenester gjennom Kulturmeglerne AS.

Norsk Opplevelsekonferanse, Norwegian Digital Travel Conference og Snowball er alle najonale konferanser hvor NHO Reiseliv er med i programkomiteen.  Bli med du også og få faglig påfyll og bygg nye nettverk. 

Send oss gjerne innspill på innledere og temaer.  NHO reiseliv knytter også på egne frokost/bransjemøter under disse konferansene.  Benytt muligheten med å bidra med din kompetanse og synliggjør dine suksesser og utfordringer.  Sammen blir vi bedre !

NHO Reiseliv har også etablert et uformellt forum sammen med Norske festivaler, Norske Konsertarrangører og Norsk Jazzforum for å være kjent med bransjens utfordringer og suksesser som bedrift.

I tillegg er det viktig at du gir oss informasjon om status og tiltak som vi benytter i kommunikasjon og i det næringspolitiske arbeidet.  Vi er bare en telefon eller noen tastetrykk fra deg!

Se også: 

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: