Om kulturbransjen

En gjeng med mennesker som sitter og ser mot en scene. På scenen er det noen som opptrer

Helt På Vidda Festivalen. Foto: Helt På Vidda

Kulturell og kreativ næring styrker konkurransefortrinnet og bidrar til omstilling og innovasjon, bygger destinasjoner og gir gode grunner til å satse på næringen.

Globalt spiller kulturell og kreativ næring en meget viktig rolle. Den representerer nær 3% av verdens brutto nasjonaløkonomi og 1 % (29,5 millioner) av verdens yrkesaktive befolkning arbeider der. Næringen representeres innen kommunikasjon og media, arkitektur, utøvede og skapende kunst, reiseliv, spill og musikk.

Turistene som kombiner både kultur, natur og utendørsaktiviteter utgjør 63,7% av volumet og 65,1% av forbruket totalt for alle turistene som oppgir at kulturopplevelser i noen form er viktig på reisen i Norge. Dette gjelder for både norske og utenlandske turister, men er særlig fremtredende blant de norske feriereisende. Se Turistundersøkelsen kultur som en del av turismen i Norge, sommersesongen 2018.

Bransjeforum for kulturell og kreativ næring

NHO Reiseliv tilbyr  bransjeforum for Kulturell og kreativ næring.

Forumets oppgave er å jobbe med spørsmål som angår din virksomhet og målet er at du til enhver tid har gode rammebetingelser og god lønnsomhet. 

Som medlem hos kan du delta i våre bransjeforumsmøter, og vi ønsker alltid  innspill og ønsker om temaer.  Dette er noen av de aktivieteter som forumet er opptatt av: 

- Samarbeid og nettverksbygging med reiselivet generelt

- Redusere kostnader, hvilke leverandører bruker bransjen og kan NHO Innkjøp forhandle frem flere innkjøpsavtaler?

- Hvordan styrke inntektssiden? 

- Forenkling av avgifter som f.eks. mva.

- Medlemsfordel gjennom Kulturmeglerne AS, 2 timer gratis rådgivning  med påfølgende rabatt for videre tjenester gjennom Kulturmeglerne AS.

Norsk Opplevelsekonferanse, Norwegian Techpoint Travel og Summit Kvitfjell med Snowballkonferansen er alle najonale konferanser hvor NHO Reiseliv er med i programkomiteen.  Bli med du også og få faglig påfyll og bygg nye nettverk. 

Send oss gjerne innspill på innledere og temaer. Benytt muligheten med å bidra med din kompetanse og synliggjør dine suksesser og utfordringer.  Sammen blir vi bedre !

I tillegg er det viktig at du gir oss informasjon om status og tiltak som vi benytter i kommunikasjon og i det næringspolitiske arbeidet.  Vi er bare en telefon eller noen tastetrykk fra deg!

Se også: 

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: