Naturbaserte reiselivsbedrifter i Norge

Rapporten er utarbeidet av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

BIOTOUR er et fireårig, tverrfaglig forskningsprosjekt som ledes av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU. Hovedmålsetningen er å utforske nøkkelbetingelser for videreutvikling av naturbasert reiseliv i norsk bioøkonomi som sikrer næringsutvikling, robuste lokalsamfunn og bærekraftig ressursbruk. Les mer om BIOTOUR-prosjektet her

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: