What if - rapporten

Skrevet av Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum (FORF)

  • WHAT IF vi ikke klarte å ta vare på den norske redningstjenestemodellen?
  • WHAT IF det ikke var en lokal, robust redningstjeneste?
  • WHAT IF vi ikke klarte å ta vare på verdier som solidaritet og det å bry oss?
  • WHAT IF ingen gjorde noen når det virkelig gjaldt?
  • WHAT IF vi mistet fokuset på ulykkesforebyggende arbeid og dialog om sikkerhet?

Last ned rapporten:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: