Forslag til ny forskrift om fartøy under 24 m som fører 12 eller færre passasjerer

Opplevelser og aktiviteter på sjøen tilbys av mange av våremedlemmer både innenfor rib og havfisketurisme. NHO Reiseliv synes det er positivt at det gjøres en oppdatering, forenkling av ordlyden og forbedring av systematikken i forskriften.

 NHO Reiseliv viser til forslag til ny forskrift sendt på høring fra Sjøfartsdirektoratet 18. desember 2018 med utvidet høringsfrist til 20. mars 2019.

NHO Reiseliv synes det er positivt at det gjøres en oppdatering, forenkling av ordlyden og forbedring av systematikken. Opplevelser og aktiviteter på sjøen tilbys av mange av våre medlemmer både innenfor rib og havfisketurisme, og vi ser det som svært viktig at forskriften er enkel og hensiktsmessig for en forsvarlig og sikker drift.

Det er også flott at forskriften skal gjelde for norske og utenlandske fartøy som fører 12 eller færre passasjerer.

II Kommentarer til forslagets bestemmelser § 1, punkt 8.4

Fartøy som leies eller lånes ut uten fører, mannskap eller instruktør.
Vi merker oss §1 andre ledd punkt 8.4, og oppfatter det som at denne endringen ikke vil ha noen endringer for havfisketurismen som utleier, heller ingen endringer for leietakeren. Vi ber om tilbakemelding på dette.

§3: Rederiets plikt til å sende inn opplysninger
En registrering av alle virksomheter til sjøfartsdirektoratet er positivt for virksomhetene, men en slik registrering må være nettbasert fra oppstart, selvinstruerende og enkel slik at det blir mest mulig effektivt å vedlikeholde registeret for virksomheten. En offentlig synlig liste vil være et kvalitetsmerke for reiselivsaktørene. 

§6: Kvalifikasjonskrav og bemanning
Reglene som i dag står i § 18 flyttes til kvalifikasjonsforskriften. I denne omgang gjøres det derfor ingen endringer i kvalifikasjonskravene som stilles til fører av fartøy som ikke faller inn under særreglene i § 2.

Sjøfartsdirektoratet arbeider imidlertid med endringer i kvalifikasjonsforskriften som på et senere tidspunkt kan få betydning også for fartøy med 12 eller færre passasjerer. Her er det svært viktig at forslagene som kommer er hensiktsmessige for reiselivsnæringen og spesielt havfisketurisme. Vi ber om at NHO Reiseliv inkluderes i denne utarbeidelsen og høringen.

Eksempel fra havfiskebedrift om dagens kvalifikasjonskrav:
(1) Fører skal ha sertifikat tilpasset fartøyets størrelse, minimum D5L –fritidsbåtskippersertifikat eller fiskeskippersertifikat klasse C, helseerklæring for arbeidstakere på skip og grunnleggende sikkerhetsopplæring i henhold til forskrift om kvalifikasjonskrav.

For havfisketurismeguider er veldig mye av det man lærer ved å ta fritidsbåtskippersertifikat svært relevant. Dessverre er det en del ting som også irrelevant, ettersom at man sjeldent bruker så store båter som man har lov til å føre når man har D5L til guiding av turistfiskere.

Disse kursene er tildels irrelevante i det sikkerhetskursene tar for seg oppbevaring av sikkerheten til passasjerer på et cruiseskip og på større ferger. Vi er gjort kjent med at eksemplene som brukes under opplæringen er det stort sett snakk om flere hundre passasjerer.

Det etterlyses kursing for å kunne være guide/båtfører, ett forslag er å lage et mer tilpasset kurs for fiskeguider, der man f. eks kun har lov til å føre båter opp til 10m, med maks 8 passasjerer.

Det finnes tydeligvis aktører som har usertifiserte båtførere, noe som åpenbart vil senke sikkerheten for passasjerer av disse båtførerne, i tillegg til å ødelegge for mere seriøse aktører, som betaler dyrt for å utdanne båtfører/guide.

Last ned høringen i PDF-format nedenfor 

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: