Syv personer på toppen av en tind

Søk om forsikring for din naturbaserte opplevelsesbedrift

Som medlem i NHO Reiseliv har du som en av medlemsfordelene tilgang til NHO Forsikring. Fyll ut skjema og vi tar kontakt med deg.

1. Om bedriften

2. Om aktivitetene

Varighet på aktivitetene? (Kryss av for flere)
Har turene egen forsikring?
Benytter dere SAR forsikring el.l. til utenlandsturer?
Krever noen av turene egen bankgaranti?

3. Sikkerhet og HMS

Har dere en HMS-plan og nedskrevne prosedyrer for "worst case scenario"?
Har selskapet 24/7 beredskap hjemme under aktiviteten?
Gjennomfører dere kurs/utviklingsplan for ansatte/guider?

Medisin, krise, oppfølging, prosedyre (tydelige, enkle og raske kommandolinjer er avgjørende når noe går galt).

Medisin, krise, oppfølging, prosedyre (tydelige, enkle og raske kommandolinjer er avgjørende når noe går galt).

4. Guider

Det er viktig med erfarne guider som behersker både teknikk, sosiale aspekter, har rutekjennskap og er kjent med selskapets rutiner. 

Det er viktig med erfarne guider som behersker både teknikk, sosiale aspekter, har rutekjennskap og er kjent med selskapets rutiner. 

Har guidene god kunnskap om lokale forhold?
Fører guiden(e) logg i "real time" underveis?
Har guiden(e) tilgang til "Second opinion" (hjemme) om noe skulle skje?
Har guiden(e) fått innføring i selskapets HMS/kriseplan?
Er guiden(e) ansatt eller innleid? (Kan krysse av for begge)
Er ansvarsforholdet avklart mellom partene? Er det skriftlige avtaler (ansvar, forsikring, rapportering, pris etc.)?
Har innleide guider egen forsikring?
Antall gjester pr guide?

5. Kommunikasjon

Kommunikasjon er en viktig del av sikkerheten. Det holder ikke å stole på en plattform. Vi anbefaler 3-4 plattformer, minimum 2. 

Kommunikasjon er en viktig del av sikkerheten. Det holder ikke å stole på en plattform. Vi anbefaler 3-4 plattformer, minimum 2. 

Hvilke kommunikasjonsplattformer har dere? (Velg gjerne flere)
Har dere klare instrukser på prosedyre dersom kommunikasjons-plattformene ikke leverer eller slås ut:

6. Kunder

Relevant informasjon om kundene er viktig.

Relevant informasjon om kundene er viktig.

Fører dere deltakerlister?

Signerer kundene på reisevilkår / ansvarsfraskrivelse / egenerklæring?

Hvilke kundeopplysninger registrerer dere før aktivitetene finner sted:

7. Andre forhold

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: