Hvordan prise og selge opplevelser?

Tjener opplevelsesbedriften din penger? Har du kalkulert deg frem til rett pris? Og har du funnet de riktige gjestene?

NHO Reiseliv jobber for å styrke norske opplevelsesbedrifter. Her gir vi deg tips, råd og inspirasjon til å kalkulere pris og finne rett målgruppe slik at du tjener penger på aktivitetene du tilbyr.

Skal driften være lønnsom, må du kalkulere godt og ta høyde for mange ting. Har du tatt med forsikring og avskrivninger i din priskalkyle? Hva med salg, markedsføring og uforutsette hendelser? Se filmene om Sivert og bli inspirert: 

Hvordan prise en opplevelse?

Hvordan selge en opplevelse?

Tenk igjennom dette før du skal kalkulere pris:


1. Hva slags forretningskonsept har du?
 • Hvilken type virksomhet driver du og hva tilbyr du?

 • Hva er din visjon? 
  Visjonen er drømmen dere jobber for å nå. Ta for eksempel Statkraft - de jobber for å møte verdens behov for renere energi. 

 • Beskriv merkevaren din
  Et varemerke er et grafisk symbol (logo) eller en ordkombinasjon (eks. Coca-Cola). Merkevaren din er det folk tenker på når de ser eller hører om varemerket. Så - hva ønsker du at de skal tenke om deg?

 • Hvilke målgruppe(r) ønsker du å nå?

 • Hvilket prisnivå ønsker du å ligge på?
  - Høy kvalitet / høy pris: "Sparer ikke på kostnadene"
  - God kvalitet / moderat pris:  "Value for money"
  - Lav kvalitet / lav pris: "Budget". Enkelt, appellerer til et bredt marked.

 • Kunnskap / kompetanse og konkurrenter
  Har du eller de ansatte kompetanse eller kunnskap som gjør at bedriften kan skille seg ut i mengden? Noe som høyner kvaliteten på opplevelsen? Kan din bedrift levere noe unikt som ingen andre klarer, eller har tenkt på? Hva tar konkurrentene betalt for lignende opplevelser? 
 
2. Kontroller økonomien underveis når du selger til grupper

Når du selger turer til grupper må du følge med på utgiftene underveis og vurdere om du har vært realistisk i planleggingen. Noter utgifter som ikke er lagt inn i det opprinnelige budsjettet: Hvis du hadde budsjettert med 500 kr pr dag for transport, men leverandøren skrur prisen opp til 650 kr, må du fange det opp.

Følg med på hvilke av dine opplevelser som selger, og når. Sjekk månedlig og vurder hva slags prisjusteringer som gjør det best mot din målgruppe. Vurder også om det du tilbyr er i tråd med forretningskonseptet ditt. Kan det være lurt å gjøre noen justeringer; for eksempel droppe noen aktiviteter og satse mer på andre ting som selger bedre?

 

3. Verdibasert prisfastsettelse

En verdibasert prisfilosofi anbefales for bedrifter som leverer helt unike og differensierte opplevelser. Ved å bruke en verdibasert prisfastsettelse til en opplevelsesreise, tar man hensyn til kostnadene for turen, med tillegg (eller rabatt) basert på differensierende særegenheter. Eksempel:

 


4. Velg en kalkylemetode som passer din bedrift

Kalkylemetoder: Selvkostmetoden og bidragsmetoden

I bedriftsøkonomien finnes det ulike måter å sette opp kalkyler på. I denne videoen lærer du litt om to kalkylemetoder - selvkostmetoden og bidragsmetoden. Det finnes flere slike videoer på YouTube, og det går an å melde seg på kurs. Medlemmer er velkomne til å delta på kalkuleringsverksted hos NHO Reiseliv 19. september 2018. Det kan også være lurt å kontakte din lokale regnskapsfører for å få hjelp til å kalkulere.


Se også:

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: