Merverdiavgift på opplevelser

Hvilke momssatser gjelder? Hvordan skal momsen regnes ut og spesifiseres?

Opplevelsesbedrifter og formidlere av tjenester  (eksempelvis persontransport, overnatting, servering, adgang til attraksjoner, gallerier, utstillinger, opplevelser og guidede turer) omsetter tjenester som skal behandles ulikt med hensyn til merverdiavgiften. Med det mener vi med, uten eller fritatt mva og med ulike satser. 

Her er mer informasjon til hjelp, utarbeidet i samarbeid med Skatteetaten:

Merverdiavgiftsregistrer bedriften

 • Virksomheter som omsetter både avgiftspliktige og unntatte ytelser (delt virksomhet) skal bare registreres i mva-registeret dersom de avgiftspliktige ytelsene overstiger 50000 kr.

 • En registrering innebærer at det skal beregnes og innberettes mva på den avgiftspliktige omsetningen, jf mval § 3-1. Det er fradragsrett for mva på kostnadene, jf mval § 8-1.

Ikke merverdiavgiftsregistrer bedriften

 • Virksomheter som kun omsetter unntatte ytelser skal aldri registreres i mva-registeret.
 • Når omsetningen ikke skal registreres, innebærer det at det ikke skal beregnes mva på omsetningen, samt at det ikke foreligger fradrag for mva på kostnader.

Delt virksomhet, men registrert for avgiftspliktig del

 • Det skal beregnes merverdiavgift av den avgiftspliktige omsetningen, men ikke av den unntatte.
 • Det vil foreligge fradragsrett for mva på kostnader som er til bruk i den avgiftspliktige delen av virksomheten.
 • Det er ikke fradrag for mva på kostnader som er til bruk i den unntatte del av virksomheten.
 • Mva på kostnader som benyttes på begge virksomhetsområder, må fordeles. Det er bare fradrag for en så stor del som tilsvarer kostnadens bruk i avgiftspliktig del av virksomheten, jf mval § 8-2.

Formidling og salg i kommisjon (salg i eget navn)

 • Hva betyr "formidling"?
  Formidling handler om å opprette kontakt mellom kjøper og selger. Selger er kontraktspart overfor kjøper og ikke den som formidler.
 • Hva betyr "salg i eget navn"?
  "Formidler" /kommisjonær fremstår som selger overfor kjøper, men det er egentlig en kommittent som har eiendomsretten og er egentlig selger.

Skillet mellom "formidling" og "salg i eget navn" har konsekvenser for:

 • Fradragsretten
 • Fakturering og satser
 • Hva som anses som egen omsetning og innberettes på mva-meldingen

 

#merverdiavgift - Twitter
nhoreiseliv.no/mvaopplevelser

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: