Forskere kartlegger naturbaserte reiselivsbedrifter

Publisert

Skal få oversikt: Masterstudenter i naturbasert reiseliv ved NMBU Ellen Røver Staveland og Gry Thyrrestrup og NMBU-forsker Stian Stensland.

Norsk reiseliv er i kraftig vekst. Nå vil forskere vite mer om omfang og hvordan norsk natur brukes for å skape kommersielle reiselivsaktiviteter.

Aktive ferier er trendy og økte med 195 prosent fra 2011 til 2013, ifølge Innovasjon Norge. Norsk natur gir rike muligheter til å tilby kommersielle aktiviteter i naturen. Vi mangler imidlertid kunnskap om de naturbaserte reiselivsbedriftene som mot betaling tilbyr aktiviteter i naturen.

– Mange av disse bedriftene er små og faller ofte utenom den ordinære reiselivsstatistikken. En sentral del av forskningsprosjektet om naturbasert reiseliv, BIOTOUR, er derfor å få en oppdatert oversikt over antall naturbaserte reiselivsbedrifter i Norge og status. Det vi egentlig vet om dem, er fra en tilsvarende undersøkelse vi gjorde i 2013, sier forsker ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Stian Stensland, én av 22 forskere i det fireårige, tverrfaglig forskningsprosjektet som ledes av NMBU.

Stor undersøkelse neste år

I løpet av våren 2017 vil forskerne foreta en stor, landsdekkende spørreundersøkelse. Der vil små og store naturbaserte reiselivsbedrifter bli spurt om blant annet hva annet hva de tilbyr av aktiviteter, forretningsmodell og bruk av nettverk.

– I tillegg ønsker vi å vite mer om hvordan bedriftene bruker naturen når de lager aktivitetstilbud til turister og bevissthet knyttet til bærekraft, sier Stensland.

Forventer vekst

I 2013 ble antallet naturbaserte reiselivsbedrifter anslått til 2-3000. Stensland tror 2017-tallene vil være noe høyere.

– Med veksten i reiselivet forventer vi at det er blitt startet opp flere naturbaserte reiselivsbedrifter. Noe av det vi ønsker å vite mer om er hvilke målsettinger folk har for bedriften sin. Handler det primært om en livsstil, eller er det å skape et levebrød basert på turistaktiviteter i naturen som er viktigst? Videre er det spennende å se om vi kan peke på noen endringer over tid for bedriftene, sier Stensland.

– Stor og viktig jobb

NHO Reiseliv, Norges Bondelag, Den Norske Turistforening, Innovasjon Norge og Hanen, næringsorganisasjonen for bygdeturisme og gardsmat, er partnere i prosjektet.

– Å få oversikt over de naturbaserte reiselivsbedriftene i Norge er en stor og viktig jobb. For vår del er det viktigste at kartleggingen bidrar til konkrete tiltak for å videreutvikle de naturbaserte reiselivsbedriftene.Dagny Øren, bransjeansvarlig for opplevelser, kultur, idrettsevent og destinasjonsselskaper i NHO Reiseliv.

Tydelig avgrensing

Daglig leder Bernt Bucher-Johannessen i Hanen er opptatt av hvordan man definerer en naturbasert reiselivsbedrift:

Alle reiselivsbedrifter som opererer i naturen er ikke naturbaserte reiselivsbedrifter. Vi opplevde nok tallene fra 2013-undersøkelsen som litt høye. Derfor er det viktig å definere tydelig hva man legger i at en reiselivsbedrift er naturbasert, og også hvordan man definerer hva en reiselivsbedrift er.

I BIOTOUR-prosjektet defineres en naturbasert reiselivsbedrift som en kommersiell aktør som mot betaling tilbyr aktiviteter i naturen.

Detektivarbeid per telefon og nettsøk

Masterstudenter i naturbasert reiseliv ved NMBU, Ellen Røver Staveland og Gry Thyrrestrup, har kontaktet destinasjonsselskaper, turistkontorer, kommuner og næringsselskaper for å få oversikt over aktørene.

Slett ikke alle er klar over at den tilleggsnæringen de tilbyr turister i form av eksempelvis jakt- og fiskepakker, gjør dem til en naturbasert reiselivsbedrift.

– Det holder ikke eksempelvis å kun leie ut ei hytte eller kun selge fiske- og jaktkort. Men dersom du kombinerer hytteutleien med en aktivitet i naturen mot betaling, som jakt, fiske eller båtutleie, så definerer vi det som en naturbasert reiselivsbedrift, sier Staveland.

Mer om:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: