Sterk vekst i opplevelsesbransjen

Publisert

Breidablikk Gjestehus

Sølvi Øgsnes melder om økt aktivitet og etterspørsel i opplevelsesbransjen i Narvik, der hun driver overnattingsstedet Breidablikk Gjestehus.

En fersk rapport viser at verdiskapingen i opplevelsesbransjen har økt med 170 prosent siden 2004.

I forbindelse med Norsk Opplevelseskonferanse, som har vært arrangert i Narvik denne uken, lanserte NHO Reiseliv ferske tall fra rapporten «Reiselivsnæringens verdi», som Menon Economics har utarbeidet for NHO Reiseliv. Rapporten viser at det har vært en enorm vekst i opplevelsesbransjen de siste årene.

Det er om lag 3200 opplevelsesbedrifter i Norge, som har en samlet verdiskaping på 10 milliarder kroner (2017). Verdiskapingen har vokst med 170 prosent siden 2004. I Nordland er det over 230 opplevelsesbedrifter med en verdiskaping på 343 millioner kroner (2017). Det er en økning i verdiskaping på 280 prosent siden 2004.

– Opplevelsesbransjen i Nordland har hatt en voldsom vekst de siste årene, og veksten ligger langt over landsgjennomsnittet. Nordland har blitt et attraktivt reisemål gjennom hele året, og det er mye fordi reiselivsaktørene i denne regionen har lykkes med å utvikle og selge unike opplevelser året rundt, sier Ole Michael Bjørndal, næringspolitisk fagsjef i NHO Reiseliv.

Opplever økende aktivitet

Narvik er en by som har satset stort på opplevelser de siste årene. Sølvi Øgsnes, som driver Breidablikk Gjestehus i Narvik, opplever en stadig økende aktivitet og etterspørsel i opplevelsesbransjen i Narvik-regionen:

– Det er kommet flere seriøse og gode tilbydere med varierte produkter innenfor naturbaserte opplevelser. Gjestene vil oppleve nordlyset, men helårsaktiviteter som «hiking og biking» blir også stadig mer populært. Narvik-området har fantastiske muligheter i storslått natur, sier Øgsnes, som også sitter i styret til NHO Reiseliv.

Millionbidrag til Nordlands kommuner

Reiselivsnæringen bidrar med arbeidsplasser og store inntekter til landets kommuner. Ifølge rapporten er personskatteinntektene fra reiseliv (4,3 milliarder) større enn fra hele prosessindustrien, som inkluderer kraftkrevende foredling av tre, metall, mineraler og ulik typer kjemisk industri (3,5 milliarder). Inntektsskatten fra reiseliv er nesten tre ganger så høy som skatten fra sjømatnæringen (1,6 milliarder), som også inkluderer oppdrett, fiskeri og industriforedling.

I reiselivsfylket Nordland gir reiselivet nær 200 millioner kroner i personskatteinntekter til kommunene. Sjømat ligger noe høyere med 272 millioner, mens prosessindustri gir 184 millioner i personskatteinntekter til kommunene i fylket.

I Nordland er det mange kommuner som nyter godt av reiselivet. Under følger noen eksempler:

Narvik: Reiseliv (12 millioner), sjømat (0 millioner), prosessindustri (4 millioner)

Bodø: Reiseliv (88 millioner), sjømat (15 millioner), prosessindustri (7 millioner)

Alstahaug: Reiseliv (17 millioner), sjømat (4 millioner), prosessindustri (2 millioner)

Vågan: Reiseliv (14 millioner), sjømat (16 millioner), prosessindustri (1 million)

Sortland: Reiseliv (6 millioner), sjømat (5 millioner), prosessindustri (4 millioner)

Fauske: Reiseliv (5 millioner), sjømat (2 millioner), prosessindustri (3 millioner)

Evenes: Reiseliv (3 millioner), sjømat (0 millioner), prosessindustri (0 millioner)

– En kommune uten reiseliv vil slite

– Ingen reiselivsbransjer vokser mer enn opplevelsesbransjen. En ordfører som tilrettelegger for og spiller på lag med opplevelsesbedriftene i sin region, vil få flere arbeidsplasser og økte inntekter til kommunekassa. Reiselivet er også viktig for å skape bolyst. Det er restauranter, kafeer, kultur, opplevelser som skaper de sosiale arenaene som gjør at folk vil bli boende. En kommune uten reiseliv vil slite med å holde på sine innbyggere, sier Bjørndal.

– Med økt aktivitet følger mer arbeid

Veksten av opplevelser i Narvik har hatt stor betydning for Sølvi Øksnes, som driver av et lite, privateid overnattingssted i byen:

– Vi har i snart 20 år hatt besøkende fra USA, Nederland, Spania og ikke minst vår nabo Sverige, som ønsker opplevelser, også gjerne knyttet til overnatting og servering – såkalte nisjetilbud. Reiseliv er en arbeidsskapende næring, og med økt aktivitet følger mer arbeid og ansatte, avslutter Øgsnes.

 

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: