Ny nasjonal handlingsplan mot fritidsbåtulykker

Publisert

#005

Fritidsbåt på Sørlandet. Foto: Privat.

Tirsdag 16. juli fikk næringsministeren overlevert planen som har som mål å redusere antall alvorlige ulykker forbundet med bruk av fritidsfartøy med femti prosent.

– NHO Reiseliv har mange medlemmer innenfor opplevelsesbedrifter som driver utleie av fritidsbåter og vi har derfor stort fokus på sikkerhet og at bedriftene har gode rutiner og ivaretar dette kontinuerlig, sier bransjesjef i NHO Reiseliv, Dagny Øren.

Sakkyndig råd for fritidsfartøy:

 • Sjøfartsdirektoratet
 • Kystverket
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
 • Hovedredningssentralen (HRS)
 • Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF)
 • NHO Reiseliv
 • NORBOAT – Båtbransjeforbundet
 • Norges Padleforbund, Norges Seilforbund, (NSF)
 • Politidirektoratet
 • Redningsselskapet
 • Miljødirektoratet

NHO Reiseliv ser det som svært positivt at Sjøfartsdirektoratet i samarbeid med Sakkyndig råd for fritidsfartøy har utarbeidet en handlingsplan for perioden 2019 – 2023 mot fritidsbåtulykker.

Handlingsplanen løfter ni områder med 67 oppfølgingstiltak innenfor sikkerhetsutstyr, rusmidler, sikkerhet ved brygge/havn, fart, fartøysikkerhet, farleder, utleie av båt, båtførers kompetanse og forbedring av faktagrunnlag.

Hele handlingsplanen kan du lese her

 
Ser bedring

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen tok i januar i år initiativ til å få på plass handlingsplanen for å få ned antall alvorlige ulykker forbundet med bruk av fritidsfartøy. 

– Regjeringen har en nullvisjon knyttet til bruk av fritidsbåt og det at en nå tar i bruk en felles handlingsplan tror jeg vil bidra til at vi etter hvert kan nå det målet. Vi har allerede sett en nedgang i antall omkomne de siste årene, og vi håper at ett enda mer koordinert holdningsarbeid nå skal få tallene ytterligere ned, sier næringsministeren.

I tillegg til nullvisjonen, er det satt ett ambisiøst etappemål for første periode: 50 prosent nedgang i antall omkomne forbundet med bruk av fritidsfartøy innen utløpet av planperioden.

I perioden 2009 – 2018 ble det registrert 351 omkomne, et snitt på 35 dødsfall årlig. De siste årene har det vært en jevn nedgang og i 2018 ble det registrert det laveste tallet omkomne med fritidsbåt så lenge Sjøfartsdirektoratet har ført statistikk på dette feltet. Denne utviklingen ser ut til å fortsette i 2019 men kun ni omkomne første halvår – en reduksjon på 3 personer sammenlignet med 2018.

De hyppigste ulykkestypene med omkomne er person over bord, kantring, grunnstøting, kollisjon og fall mellom båt og brygge.

Med denne handlingsplanen vil NHO Reiseliv ta sitt ansvar med egne tiltak, informere og samarbeide med de andre aktørenes aktiviteter mot våre medlemmer.

 
Se også:

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: