Dette er Alpinvettreglene

Publisert

"Ikke gå i nedfarten" er én av de ti alpinvettreglene som NHO Reiseliv anbefaler alle å informere gjester om. Alle 10 alpinvettreglene ser du nedenfor. Flere filmer ser du på YouTube-kanalen til Alpin og fjell.

Alpinanleggene sørger for å preparere, sikre og merke bakkene. Følger alle skigjestene Alpinvettreglene, minker sjansen for at noen skader seg på ski.

Portrettbilde av en kvinne med hjelm og skibriller som ser mot kamera. Foto.

Hvis alle lærer seg Alpinvettreglene og følger dem, vil det bidra godt i det skadeforebyggende arbeidet i bakkene våre, sier Camilla Sylling Clausen fra bransjeforeningen Norske alpinanlegg og fjelldestinasjoner. Foto: ALF

– Alpinvettreglene er å regne som «trafikkreglene» for alpinanleggene, forteller generalsekretær Camilla Sylling Clausen fra bransjeforeningen Norske alpinanlegg og fjelldestinasjoner.

Alpinanleggene sørger for å preparere, sikre og merke bakkene, og så må skigjestene gjøre sin del for at alt skal gå forsvarlig for seg når mange mennesker er i bevegelse samtidig.

–  Hvis alle lærer seg Alpinvettreglene og følger dem, vil det bidra godt i det skadeforebyggende arbeidet i bakkene våre, sier Clausen.

Skikjører Anders Backe viser hvordan det IKKE skal kjøres

For å rette fokus mot de viktige Alpinvettreglene, har Norske alpinanlegg og fjelldesinasjonerlaget et sett med filmer for å synliggjøre regelsettet, der skikjøreren Anders Backe og skuespiller Henrik Elvestad viser eksempler på hvordan det er lurt å IKKE oppføre seg i bakken.

–  Vi ønsket ikke å «bruke pekefingeren» men å lage noe som får oppmerksomhet og som får gjestene våre til å tenke på at de også kan bidra til sikkerheten, understreker Clausen. 

Den første filmen ser du øverst i denne saken. Alle filmene om Alpinvettreglene ser du på youtube. 

Alpinvettreglene 
1.	Ansvar for å unngå skade- Du må forholde deg på en slik måte at du ikke er til fare for deg selv eller andre. Du skal til enhver tid ha nødvendig kontroll på ski- og snowboardutstyret ditt. Du er ansvarlig for å unngå at utstyret gjør skade på personer eller annet materiell.
2.	Avpass farten etter forholdene - Du må kjøre kontrollert og avpasse fart og kjøremåte etter ferdighet, terreng, vær, føreforhold og trafikk.
3.	Vikeplikt - Den som kommer bakfra har ansvar for å kjøre på en slik måte at en ikke utsetter andre for kollisjon.
4.	Forbikjøring og utforkjøring - Du kan kjøre forbi en annen skiløper eller snowboarder forutsatt at vedkommende får tilstrekkelig plass for så vel kontrollerte som ukontrollerte bevegelser. Det er forbudt å kjøre rett utfor, unntatt ved organisert trening.
5.	Starte, kjøre inn eller svinge oppover i nedfarten - Kjører du inn i, eller svinger du oppover i en nedfart, må du påse at dette skjer uten fare for deg selv eller andre. Det samme gjelder for kjøring etter stans.
6.	Stopp i nedfarten - Med mindre det er absolutt nødvendig, skal du unngå å stoppe i nedfarten på trange steder eller steder med begrenset oversikt. Etter fall på et slikt sted skal du bevege deg bort så raskt som mulig.
7.	Til fots i nedfarten - Er du til fots, må du benytte ytterkantene av bakken.
8.	Respekter skilt og markeringer - Følg skilting, merking og anvisninger.
9.	Hjelp ved ulykker - Ved skader har enhver skiløper eller snowboarder plikt til å hjelpe.
10.	Identifikasjon - Ved skader og ulykker har vitner og medvirkende plikt til å oppgi personalia.

Foto: Norske alpinanlegg og fjelldestinasjoner

Alpinfolket er flinke. Men vi kan alltid bli flinkere til å forebygge

Clausen sier alpinfolket i Norge generelt er flinke til å utvise varsomhet og hensyn overfor andre i bakken, men med mennesker i fart vil det likevel alltid være en risiko for at ulykker kan skje.

–   Det er ikke alltid man kan noe for at det oppstår et uhell. Plutselig mister du balansen og faller eller, du har dårlig sikt. Fart er alltid forbundet med en viss risiko, og nettopp derfor er det viktig å gjøre hva man kan for å forebygge, sier Clausen og peker på to ting som spesielt viktig:

  • Hold farten på et kontrollerbart nivå, kjør etter evne og husk at det er aldri feil å ta noen timer instruksjon.
  • Sørg for at utstyret er tilpasset den som bruker det og at det er riktig innstilt.

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

En smilende kvinne med NHO REISELIVs logoen på jakka si. Foto.
  1. Ny veileder for næring i vernede bygg

    Å starte opp, eller utvide, næringsvirksomhet i eldre bygg som er vernet kan være både forvirrende og fortvilende. Derfor har riksantikvaren nå jobbet frem en digital veileder og eksempelsamling.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: