Seier for frittstående hoteller

Publisert

Da Politihøgskolen (PHS), Kripos og Politiets sikkerhetstjeneste (PST) lyste ut en konkurranse om å levere hotelltjenester, fikk ikke frittstående hoteller gi tilbud. Etter påtrykk fra NHO og NHO Reiseliv blir det lyst ut en ny konkurranse.

NHO og NHO Reiseliv reagerte på to punkter i anbudsutlysningen; at det ikke var anledning til å gi tilbud på deler av anskaffelsen og at tilbudet måtte omfatte landsdekkende hotelltjenester.

Protesterte

Overfor Politihøgskolen og Nærings- fiskeridepartementet påpekte NHO og NHO Reiseliv at konkurransegrunnlaget diskriminerte frittstående hoteller. Nå avlyses konkurransen, og en ny lyses ut.

«Bakgrunnen for avlysningen er at konkurransen er utformet på en måte som er egnet til å forhindre hotellsammenslutninger, enkeltstående hoteller og rene kurs- og konferansesteder fra å delta. Basert på dette avlyses pågående konkurranse. Vi vil revidere konkurransedokumentene og lyse ut ny konkurranse så fort som mulig. På ny konkurranse vil det bli mulig å gi tilbud på deler av tjenesten.», heter det fra Politidirektoratet.

En seier for frittstående hoteller, mener NHO Reiseliv.

Konkurranse på like vilkår

– For NHO og NHO Reiseliv er det viktig at frittstående hoteller har anledning til å gi deltilbud på for eksempel kurs- og konferansetjenester. Avlysningen av denne konkurransen er en seier for frittstående hoteller. Nå har de mulighet til å konkurrere på like vilkår som kjedehoteller, sier næringspolitisk fagsjef Ingjerd Sælid Gilhus i NHO Reiseliv.

– Denne saken er et eksempel på at godt samarbeid mellom NHO og landsforeningene gir verdiskaping for bedriftene. Når vi jobber på denne måten får vi resultater, sier Gilhus.

NHO har i flere brev til offentlige instanser bedt om at anbudspraksisen endres slik at det kan åpnes opp for full konkurranse.

I et brev til alle offentlige oppdragsgivere har også næringsminister Monica Mæland påpekt at innkjøpere bør vurdere om det er mulig å dele opp kontrakter slik at flere mindre bedrifter kan delta i konkurransen.

– For frittstående hoteller er konkurransevridning av offentlige anskaffelser en viktig sak, sier Gilhus.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: