NHO Reiseliv redegjørelse etter åpenhetsloven

I tråd med åpenhetsloven §5, publiserer NHO Reiseliv vår redegjørelse for våre aktsomhetsvurderinger etter åpenhetslovens §4.

Hensikten er å redegjøre om NHO Reiselivs nøkkelfunn og tiltak, knyttet til lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven).

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: