Medlemsmøte, årsmøte og årsmøtemiddag i NHO Reiseliv region Nord-Norge

  • 19. mar 2024Kl. 11.00–22.00
  • Quality Hotel Harstad Anna Elisabeths Gate 8, 9405 Harstad
  • Gratis. Bindende påmelding
  • Påmeldingsfrist 11. mar 2024

Styret i NHO Reiseliv region Nord-Norge til ønsker herved velkommen til medlemsmøte, årsmøte og årsmøtemiddag 19. mars på Quality Hotel Harstad.

Kun for medlemmer i NHO Reiseliv

Vi starter dagen kl. 11:00 med medlemsmøte.

Regionstyret har satt sammen et innholdsrikt møte, hvor du får faglig påfyll, kan stille spørsmål til regionstyret og innledere – og ikke minst – treffe kollegaer!

11.00 Velkommen til medlemsmøte v/ styreleder Terje Theodorsen, NHO Reiseliv region Nord-Norge

11.05 Harstad som reiselivsby v/ ordfører Kari-Anne Opsal

11.25 Orientering om situasjonen for næringslivet i nord v/ regiondirektør Sigrid Ina Simonsen, NHO Arktis

11.45 Kurs i seniorpolitikk del 1 v/ Olav Eikenes, Senter for Seniorpolitikk

12.30 Lunsj

13.30 Kurs i seniorpolitikk del 2

14.15 Pause

14.30 Hvordan øke rekrutteringen til jobber i reiselivsbransjen v/ daglig leder Petter Markussen, Opplæringskontoret for hotell-, restaurant- og reiselivsfag i Troms og daglig leder Hilde Lilleng, Yrkesfaglig opplæringskontor Harstad (YVIA)

15.10 Advokatens time v/ Heike Kristine Bentsen, NHO Reiseliv (på Teams)

Årsmøtet avholdes kl. 16:00.

Vi avslutter dagen med felles årsmøtemiddag kl 19:00.

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: