Medlemsmøte og årsmøte i NHO Reiseliv region Vest-Norge

 • 6. mar 2024Kl. 17.30–23.00
 • ilo café Knud Holms gate 8, 4005 Stavanger
 • Påmeldingsfrist 28. feb 2024

NHO Reiseliv region Vest-Norge inviterer til årsmøte og medlemsmøte med middag 6. mars i Stavanger.

Kun for medlemmer i NHO Reiseliv
Velkommen til medlemsmøte og årsmøte i NHO Reiseliv region Vest-Norge.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, skal sendes inn til styret senest 3 uker før årsmøtet. Det kan ikke treffes beslutninger som binder medlemmene, i saker som ikke har vært ført på dagsorden.

Lenke med dagsorden og komplette saksdokumenter vil i henhold til vedtektene sendes medlemmene 14 dager før møtet. Har du ikke mottatt disse, ta kontakt med Christoffer Eriksen for ettersending.

Program 

17:30 Årsmøte

17:30 Registrering, mingling og lett bevertning

18:00 Åpning ved styrets leder; Bjørn Erik Sandvaag

 • Sak 1: Valg av møteleder og referent fullmakt
 • Sak 2: Godkjenning av innkalling
 • Sak 3 Registrering av stemmeberettigede, ingen kan møte med fullmakt
 • Sak 4: Valg av tilstedeværende bedriftsrepresentant som sammen med møteleder skal undertegne protokollen fra årsmøte
 • Sak 5: Årsberetning 2023
 • Sak 6: Revidert regnskap pr. 31.12.2023. Budsjett til orientering
 • Sak 7: A) Valg av styre i henhold til vedtektenes § 9 og § 10
              B) Valg av valgkomite bestående av 3 representanter
 • Sak 8: Styret ber om fullmakt til å velge delegater til årskonferansen 2024 Hamar
 • Sak 9: Vestnorsk Reiselivsfond administreres i dag av et eget styre som regionstyret utpeker. Fondet er til for ansatte i hotell- og restaurantbransjen som vil videreutvikle sin kompetanse og jobber i Vestland fylke.
  Fondet er derfor kun ment for ansatte i bedrifter i Vestland fylke. Ikke Rogaland. Dette handler om at fondet historisk er reist av midler fra de gamle reiselivsforeningene i Hordaland og Sogn- og Fjordane.
  Regionstyret ønsker årsmøtes fullmakt til følgende: A) Utrede en overtakelse av styrefunksjonen for fondet slik at fondet styres av regionstyret. B) Overta styre funksjonen for fondet med forutsetning at den geografiske avgrensningen til Vestland fortsetter.  Forslag til vedtak: Regionstyret får årsmøtets fullmakt til å gå videre med punkt A og B.

18:30 Medlemsmøte

 • Lene Antonius – Stavanger 900 års jubileum 2025. Hva skjer?
 • Kristin Gustavsen – Stas – Stavanger Sentrum – Byen
 • Per Morten Haarr – Region Stavanger
 • Tone Grindland – Regiondirektør NHO Rogaland

19:30 Omvisning i Høyhuset K8 påfulgt av aperitiff

20:00 Årsmøtemiddag

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: