Kokker, arbeidsmiljø og helse

Spørreundersøkelse blant kokker som tok fagbrev 1988–2008, utført av Arbeidsmedisinsk avdeling ved Universitetssykehuset i Trondheim i 2013.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: