Behovet for faglærte kokker, servitører og resepsjonister er økende. Reiselivsnæringen trenger kompetent arbeidskraft for sikre lønnsom drift. NHO Reiseliv arbeider politisk og strategisk for å øke søkertallene til våre fag.

NHO Reiseliv har laget filmer som kan brukes av dere som jobber med yrkesinformasjon og karriereveiledning.

Der du jobber, kan du gi yrkesinformasjon.

Skal vi sikre fremtidig rekruttering, og at ungdommen velger en karriere innen vår næring, må vi informere og motivere. Filmene vi har laget passer å vise når bedrifter har elever på besøk eller utplassering. De passer å vise i klasserommet eller i en-til-en veiledning.

Her får elevene et innblikk i noen av utdanningene som kan gi jobb i reiselivsnæringen.

Filmene finner du her:

To minutter om yrkesfaglig utdanning i reiselivet

Smakdegfrem.no 

Kokk
Servitør
Resepsjonist
Reiselivsmedarbeider

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: