Hvordan dekke kompetanse- og arbeidskraftsbehovet i reiselivet frem mot 2019?

Denne rapporten er utarbeidet av Onlive Research på oppdrag for NHO Reiseliv i 2013.

Rapporten beskriver dagens status og fremtidige utfordringer for bedriftenes arbeid for økt rekruttering av kompetent arbeidskraft. Utfordringene møtes ikke kun gjennom økt rekruttering, men også ved å videreutvikle og beholde de som allerede har valgt vår næring.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: