NHO Reiseliv

Innhold

Rapporter om kompetanse- og arbeidskraftsbehov i reiselivet (KAS)

NKL Kokkelandslagene 2017

NKL Kokkelandslagene 2017

Norsk reiseliv preges av mangel på arbeidskraft. Å skaffe kvalifiserte medarbeidere, spesielt faglært arbeidskraft, er en utfordring for mange reiselivsbedrifter. Her finner du rapporter som gir en grundig situasjonsbeskrivelse og forslag til tiltak for å løse problemene.

Siste nytt

  1. Nyhet, Jobb i reiseliv kas, kas2022

    Optimisme gir økt behov for faglærte

    Behovet for faglært kompetanse i reiselivsnæringen er stort, viser ny undersøkelse. Halvparten av reiselivsbedriftene tror behovet for faglærte vil øke de neste tre årene.

  2. Nyhet, Jobb i reiseliv, Tall og fakta kas, kas2022

    Ni av ti ungdommer vektlegger sikker jobb

    Trygg og sikker jobb, godt arbeidsmiljø og mulighet til personlig utvikling er viktigere enn status og lønn for dagens unge som skal velge yrkesvei.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: