Får starte opp Norsk Restaurantskole

Publisert

Norsk Restaurantskole har endelig fått godkjenning til å starte opp som en alternativ yrkesfaglig videregående skole. Skolen fikk avslag på sin søknad både i mars og mai, men fikk da endelig godkjenning fra Kunnskapsdepartementet 22. juni.

–  Det var med stor glede og entusiasme jeg mottok telefonen fra stortingsrepresentant for Høyre, Henrik Asheim, sier daglig leder i Lærlingekompaniet, Laila M. Berge.

Asheim ringte henne personlig for å overbringe gladnyheten om at Norsk Restaurantskole har fått godkjenning. Skolen skal drives av en stiftelse, hvor Lærlingekompaniet med 90 medlemsbedrifter og frittstående bedrifter i Oslo og Trondheim står bak initiativet.

– Dette er en drøm som går i oppfyllelse, sier Berge.

To av tre trenger flere kokker

NHO Reiseliv har sammen med Abelia og Forum for Friskoler vært viktige støttespillere på veien til godkjennelse.

– Vi er også svært glad for godkjennelsen av Norsk Restaurantskole, og mener den er nyskapende og vil tilføre restaurantbransjen økt relevans, mangfold og kvalitet. Denne skolen vil være et flott supplement til det offentlige tilbudet, sier fagsjef kompetanse og rekruttering i NHO Reiseliv, Vibeke Myrstad.

NHOs Kompetansebarometer for 2015, sier at 60 prosent av NHO Reiselivs medlemmer har et udekket kompetansebehov og to av tre reiselivsbedrifter sier de trenger flere kokker. Behovet for servitører er nesten tilsvarende. 

– Det er tverrpolitisk enighet om at det er behov for et yrkesfagløft. Norsk Restaurantskole med en yrkesskole i Vika, samt deres tette samarbeid med bransjen, vil bidra til dette løftet, sier Myrstad.

Kan bidra til å redusere frafall

– Norsk Restaurantskole er en nyskapende skole som kan bidra til å få ned det høye frafallet på videregående skole, og da spesielt på yrkesfag, sier Knut Erik Beyer-Arnesen, som er styreleder i Forum for friskoler. I tillegg kan de også være en inspirasjon for offentlige skoler til prøve ut nye metoder som reduserer det store frafallet, sier han.

Lærlingekompaniet har lang erfaring. I 28 år har de sammen med bransjen arbeidet med lærlinger for at de skal bli dyktige fagfolk innenfor restaurant- og matfag.

– 99 prosent av våre lærlinger består fagprøvene. Mange av våre tidligere lærlinger har satt sitt preg på norsk matkultur i noen av Oslos beste restauranter, for eksempel Fauna og Le Benjamin.  Andre lærlinger har fått gode jobber i reiselivet, i utlandet hos Fat Duck og Geranium eller er med å løfte norsk kosthold på sykehus, i forsvaret og på aldershjem.

Går foran og skaper muligheter også for andre

At friskoleloven nå har fått inn at yrkesfaglige skoler som gir flere muligheter også kan søke om godkjenning er flott mener Berge.

– Dette har vært en langdryg og krevende prosess på mange måter. Det har vært viktig med både et aktivt styre og gode hjelpere. I tillegg har vi ikke gitt opp. Vi har snakket med mange politikere i prosessen. Nå er vi virkelig opptatt av å starte en skole som gir oss flere søkere, sier Berge. 

Dette er saken
  • 11. juni i år ble ny friskolelov vedtatt i Stortinget
  • Før 11. juni var det innført en dispensasjonsordning for å sikre at flere alternative privatskoler kan få godkjenning
  • Det var under denne dispensasjonsordningen Norsk Restaurantskole søkte om godkjenning – men fikk avslag
  • De anket til Kunnskapsdepartementet, som nå har gitt dem den etterlengtede godkjenningen
  • NHO Reiseliv og Abelia har vært viktige støttespillere i saken
Fakta om Norsk Restaurantskole:
  • Startes opp av Lærlingekompaniet  og andre restaurantaktører som har lang og bred erfaring fra bransjen. 
  • Skolen skal ligge i Sentrum, Vika området.
  • Ønsker å tette gapet mellom behovet bransjen har for faglært arbeidskraft og det som pr i dag utdannes innenfor fagfeltet

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: