Innvandrere lærer norsk mens de er lærlinger

Publisert

Hoteller og restauranter mangler lærlinger. Etter initiativ fra NHO Reiseliv kan innvandrere nå ta fagbrev som kokk og servitør samtidig som de lærer norsk.

I dag mangler Norge 1000 kokker, og fra 2007 er søkertallene til kokk- og servitørfag redusert med 38,8 prosent.

For å rekruttere flere til bransjen er en ny ordning i gang denne høsten. Arbeidssøkende innvandrere kan ta norskopplæring og fagbrev i kokk- og servitørfag samtidig.

Mer praksis for hvert år

16 lærlinger har fått plass i den nye klassen til Oslo Voksenopplæring på Etterstad videregående skole i Oslo. Første år i prøveperioden er de ute i bedrift en dag i uken, og har undervisning og norskopplæring de andre dagene. For hvert år økes praksisdelen, og det fjerde og siste året tilbringer lærlingene fire av dagene ute i bedrift, skriver Klassekampen.

NAV dekker kostnadene de to første årene. De to siste årene mottar bedriftene lærlingtilskudd for voksne og betaler lærlingelønn. 

Ny karrierevei

– Det er mye arbeidskraft som ligger urørt i Norge, og reiselivet har et stort behov for kvalifisert arbeidskraft. I tillegg til å rekruttere blant ungdom er det naturlig å søke blant voksne som ønsker en ny karrierevei, sier Eddy Kjær, fagsjef for kompetanse og rekruttering i NHO Reiseliv.

Flere innvandrere fra utenfor EØS-området møter nemlig på et problem. De har tatt videregående skole i opprinnelseslandet, men skolegangen blir ikke godkjent i Norge. Siden de har oppgitt at de har tatt videregående, får de heller ikke ta norsk videregående, skriver Klassekampen.  Samtidig har de som ikke snakker godt norsk, dårlige sjanser på jobbmarkedet.

Hotell tar inn tre lærlinger

Rica Holmenkollen Park Hotel i Oslo har inngått avtale med tre av lærlingene fra den nye kokk- og servitørklassen.

– Dette er vinn-vinn. En bransje som sliter med rekruttering, får sluset inn mennesker som går rundt i strøjobber og har lyst til å gjøre noe mer med livene sine, sier kjøkkensjef Torben Stæhr ved Rica Holmenkollen Park Hotel.

– En enorm kompetanse

– Mange innvandrere har en enorm kompetanse fra sine hjemland som de av ulike grunner ikke får brukt i Norge. Vi ønsker å gi dem en mulighet til å delta aktivt i norsk arbeidsliv og i en næring som er i rivende utvikling, sier Kjær.

NHO Reiseliv har derfor oppfordret Oslo Voksenopplæring Helsfyr til å sette sammen det nye utdanningsprogrammet. Fra før finnes det et liknende program som gir fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfag.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: