Mange med fagbrev vil studere hotelledelse

75 søkere med fagbrev kjemper om 13 studieplasser innen hotelledelse ved Universitetet i Stavanger. Hotellhøgskolen er den første skolen i landet som tilbyr høyere utdannelse til yrkesfagutdannede med fagbrev.

– Det er veldig gledelig å se at så mange med relevant fagbrev ønsker å benytte seg av den nye muligheten til høyere utdanningen gjennom y-veien. Sammen med Norsk Hotellhøgskole har NHO Reiseliv jobbet lenge for å få dette tilbudet på plass og de høye søkertallene viser hvor viktig dette arbeidet har vært, sier fagsjef for kompetanse- og rekruttering i NHO Reiseliv, Vibeke Myrstad.

Y-veien godt mottatt

Norsk hotellhøgskole ved Universitetet i Stavanger (UiS) fikk i vinter grønt lys fra Kunnskapsdepartementet for å starte opp bachelor i hotelledelse via y-veien. Det er blitt godt mottatt av kokker, servitører og andre med relevant fagbrev som ønsker en vei inn i studietilværelsen.

–Søkertallene er over all forventning, sier Truls Engstrøm, instituttleder ved Norsk hotellhøgskole. Han gleder seg til å ta imot de nye studentene fra høsten 2015. UiS tilbyr fra før bachelor i hotelledelse for søkere med studiekompetanse. Studieløpet for søkere som tar y-veien vil være omtrent likt.

Håper på flere kokker og servitører

Ordningen med yrkesfaglig vei, eller y-vei, åpner mulighetene for de som valgte yrkesfaglig retning på videregående, men som likevel ønsker høyere utdanning. Studentene har allerede kjennskap til bransjespesifikke fag gjennom fagbrev og yrkeserfaring, og vil gjennom studietiden få undervisning i engelsk, norsk og matematikk, i tillegg til økonomifag og ledelse.

– Reiseliv vil sammen med industri og fisk være en av de viktigste næringen i Norge i fremtiden. Det betyr at mulighetene vil være store for å gjøre karriere i norsk reiseliv i årene som kommer. Det er stort behov for kvalifisert arbeidskraft innen reiselivsnæringen og kombinasjonen av praktisk og akademisk kunnskap er ettertraktet arbeidskraft, forteller sier Myrstad i NHO Reiseliv.

Unik mulighet

Bachelor i hotelledelse via y-veien ved UiS blir det første studiet i landet av dette slaget innen restaurant- og hotellfag. En bachelor i hotelledelse kvalifiserer for jobb som leder og mellomleder i hotell-, restaurant-, vertskaps- og andre servicevirksomheter.

 – Dette er en unik mulighet for unge som ønsker seg en karriere innen reiselivsnæringen og som har fagbrev som kokk- og servitør.  At de nå også kan ta høyere utdanningen og få en bachelor i hotelledelse håper vi vil føre til at det blir flere søkere og lettere for næringen å få tak i kvalifisert arbeidskraft, sier Myrstad i NHO Reiseliv. 

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: