Juridiske retningslinjer

Arbeidsrett

Alle advokater i NHO Reiseliv Servicekontor har særlig erfaring og kunnskap i arbeidsrett.

Kollektiv arbeidsrett omfatter i korte trekk tarifforhandlinger, forståelse og tolkning av hovedavtale og tariffavtaler og tvister for Arbeidsretten. Arbeidet består i rådgivning pr. telefon, korrespondanse, forhandlingsmøter på bedriftene og å bistå NHO-advokatene i Arbeidsretten.

Individuell arbeidsrett omfatter arbeidsmiljøloven (som blant annet ansettelse, oppsigelse, avskjed, permittering, lønnskrav og arbeidstid), ferieloven og folketrygdloven. Arbeidet består i rådgivning pr. telefon, korrespondanse, forhandlingsmøter på bedriftene og gjennomføring av rettssaker i alle domstoler vedrørende oppsigelse, avskjed, lønnskrav mv.

Alle tjenester knyttet til arbeidsrett er gratis for medlemsbedriftene i den forstand at kontingenten til NHO Reiseliv dekker denne servicen. Offentlige gebyrer og eventuelle idømte omkostninger til motparten dekkes ikke.


Annen aktuell juridisk bistand

Dette er et tilbud som medlemmene ikke har krav på, men hvor kompetansen og kapasiteten i avdelingen og omfanget av den enkelte sak, vil være avgjørende.

Alle advokatene i NHO Reiseliv Servicekontor skal være godt kjent med lovgivningen i saker som gjelder alkohollov, serveringslov, bevillingssaker og tobakkskadelov og disse saker vil bli prioritert.

For disse og tilstøtende rettsområder må medlemmene betale faste rimelige timesatser (for år 2023 kr 1.500,- eks. mva.), fra og med det tidspunkt rettslige skritt (f.eks. forliksklage eller stevning til tingretten) iverksettes. Bistand og arbeid før dette tidspunkt faktureres ikke.

Offentlige gebyrer og eventuelle idømte omkostninger til motparten dekkes ikke for noen av rettsområdene og må betales av medlemsbedriften.

For andre rettsområder enn arbeidsrett har NHO fremforhandlet en avtale med Eurojuris Norge som tilbyr NHO-medlemmer forretningsjuridiske tjenester til 15 prosent rabatt og èn time gratis første konsultasjon.


Lurer du på noe?

Kontakt juridisk avdeling her

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: