Endringer i differensiert arbeidsgiveravgift rammer reiselivet

Publisert

Større skianlegg rammes særlig når endringene i den differensierte arbeidsgiveravgiften trer i kraft 1. juli 2014.

Endringene i den differensierte arbeidsgiveravgiften innebærer at hele transportsektoren ekskluderes fra ordningen.

Regjeringen har presentert proposisjonen med tiltakene som skal kompensere for bortfall av redusert arbeidsgiveravgiftOrdningen trer i kraft 1. juli 2014. Det er opprettet en fribeløpsordning som for noen bedrifter vil gi en helt eller delvis kompensasjon. 

Skiheis innenfor sektorunntak

Transportsektoren er ekskludert fra ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift. For NHO Reiselivs medlemmer innebærer dette blant annet at skianlegg blir rammet av de nye retningslinjene. De vil fra 1. juli måtte betale en høyere arbeidsgiveravgift selv om de er lokalisert i en kommune med en redusert sats. NHO Reiseliv har vært i tett dialog med myndighetene for å få skianleggene utenfor sektorunntaket, men ikke fått gjennomslag.

Konsekvenser for blandede virksomheter – regnskapsmessig skille

Mange av reiselivsbedriftene tilbyr gjestene en transporttjeneste, som for eksempel skyss til buss- eller togstasjon. Det vil da defineres som en blandet virksomhet, og endringene innebærer at arbeidsgiver må opprette et regnskapsskille mellom det som omfatter den generelle driften og aktiviteter som faller utenfor ordningen (transporttjenester).

Innføring av en fribeløpsordning

Det er opprettet en fribeløpsordning som innebærer at arbeidsgivere likevel ikke trenger å betale økt arbeidsgiveravgift opp til et gitt fribeløp. I 2014 er dette beløpet på 450.000 kroner. Det vil si at er du arbeidsgiver i sone 2, der satsen er 10,6 prosent, kan arbeidsgiver ha lønnskostnader på knapt 12,9 millioner kroner og likevel bli kompensert fullt ut gjennom fribeløpsordningen. Har arbeidsgiver høyere lønnskostnader, må man beregne full sats på alt over fribeløpet.

Les spørsmål og svar om differensiert arbeidsgiveravgift på regjeringens hjemmesider

 

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: