Lønn under ammefri

Publisert

Fra 1. juli 2013 innføres det rett til lønn under ammefri i barnets første leveår.

Arbeidsmiljølovens § 12-8 gis et nytt annet ledd som lyder:

Kvinne som har ammefri etter første ledd, har i barnets første leveår rett til lønn inntil én time på arbeidsdager med avtalt arbeidstid sju timer eller mer.

Når grensen på syv timers arbeidstid skal vurderes, vil pauser med og uten lønn medregnes. Det er således arbeidsdagens planlagte begynnelse og slutt som legges til grunn for vurderingen.Det er en forutsetning at tiden benyttes til amming, da regelen ikke er ment som en allmenn arbeidstidsnedsettelse for mødre.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: