Permitteringer på grunn av arbeidskonflikt i annen bransje

Publisert

Dersom bedriftene ikke kan sysselsette sine medarbeidere på en rasjonell måte pga pågående/ varslede arbeidskonflikter innenfor andre sektorer i samfunnet, kan det bli aktuelt å permittere ansatte.

I henhold til Hovedavtalens § 8-3 pkt 4 gjelder det ingen konkret varslingsfrist for permitteringer i slike tilfelle, men bedriften plikter å gi » det varsel som er mulig».

Bedrifter som er i denne situasjonen, bør holde et møte med tillitsvalgte der det orienteres om bedriftens situasjon, og at det kan bli aktuelt å permittere ansatte dersom bedriften ikke kan sysselsette disse på en rasjonell måte som følge av avbestillinger og sviktende etterspørsel pga arbeidskonfliktene.

Protokollen bør slås opp på dertil egnet sted på bedriften. Så snart bedriften har en oversikt over hvem som i tilfelle må permitteres, skal vedkommende får utdelt et eget skriv som bekrefter permitteringen.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: