Regjeringen foreslår endringer i regelverket for midlertidige ansettelser

Publisert

Regjeringen foreslår nye regler som åpner for at bedrifter kan ansette midlertidig i opptil 12 måneder. Positivt også for reiselivsnæringen, mener NHO Reiseliv.

– Forslaget vil for eksempel gjøre det mindre risikofylt å starte opp nye virksomheter eller prøve ut nye konsepter. Forslaget vil sånn sett kunne bidra til nytenkning og flere arbeidsplasser. Dette er i tråd med regjeringens formål med bestemmelsen, som NHO Reiseliv stiller seg bak, sier administrerende direktør Kristin Krohn Devold.

– Vil skape flere jobber

NHO mener regjeringens forslag til nye muligheter for midlertidige ansettelser er en sentral brikke i moderniseringen av arbeidsmiljøloven.

NHO-sjef Kristin Skogen Lund sier at en utvidet adgang til midlertidig ansettelse blant annet vil gi bedriftene større handlingsrom i situasjoner hvor de er usikre på om det er marked for en stilling ekstra.

– Vi mener dette kan bidra til nyskaping, flere arbeidsplasser og økt verdiskaping for norsk økonomi, sier NHO-direktøren. I NHOs arbeidstidsundersøkelse oppgir nær 60 prosent av bedriftene at de vil ansette flere dersom loven åpner for enklere adgang til midlertidig ansettelse. Det er nok spesielt mindre bedrifter og gründervirksomheter som vil ha glede av de nye reglene.

– Midlertidig ansettelser kan også være et viktig springbrett inn i arbeidslivet for unge og andre grupper som står utenfor, understreker hun.

Det gjøres ingen andre endringer i dagens regelverk bortsett fra å presisere og tydeliggjøre reglene.

Karantene for å hindre misbruk

For å hindre misbruk av de nye reglene foreslår Regjeringen at det innføres en karanteneperiode for ansettelse av nye midlertidige ansatte, samt en begrensning på hvor stor andel midlertidig ansatte en bedrift kan ha.

– NHO mener at fast ansettelse skal være hovedregelen i arbeidslivet og vi har derfor forståelse for at Regjeringen foreslår visse begrensninger. Likevel mener vi deler av de foreslåtte begrensningene gjør regelverket unødvendig komplisert, og forventer at den videre behandlingen vil gi ordninger som kan etterleves uten for mye byråkrati. sier Skogen Lund, administrerende direktør i NHO.

Fireårsregelen består

NHO er fornøyd med at «fireårsregelen» består etter at regjeringen i høringsbrevet åpnet for å redusere den til tre, eventuelt to år. Dermed gjøres det ingen endringer i gjeldende regelverk for midlertidig ansettelse.

– Vi er glade for at regjeringen ikke begrenser bedriftenes fleksibilitet i det regelverket vi allerede har i dag, sier Kristin Skogen Lund.

Ulikt regelverk for innleie og midlertidig ansettelse

NHO reagerer imidlertid på at regjeringen ikke foreslår å tillate at innleie fra bemanningsforetak skal omfattes av den nye regelen fordi at mange finner veien inn eller tilbake til arbeidslivet nettopp via bemanningsforetakene.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: