Oppsigelse og avskjed

Det er mye å huske på og svært viktig å gå riktig frem dersom du tenker på å si opp eller avskjedige en ansatt.

Hvis du vurderer å si opp eller avskjedige en ansatt er det viktig at du kontakter juristene i NHO Reiseliv FØR du foretar deg noe i den retning.
Les mer om oppsigelser og avskjed på arbinn.no

Medlemsfordel: Last ned maler

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: