Alkohol

HMS

Det følger et spesielt ansvar med det å ha skjenkebevilling.

Bakgrunnen for dette er at selv om alkohol er en lovlig vare, er det ingen ordinær vare. Alkoholbruk kan medføre både sosiale og helsemessige skader for samfunnet som helhet og for enkeltpersoner.  Internasjonal forskning viser at restriksjoner på salg og skjenking, slik vi har i alkoholloven, er et av de mest effektive virkemidlene for å begrense de samfunnsmessige og individuelle skadene alkoholbruk kan medføre. 

Internkontroll - alkohol

For å skjenke alkohol stilles det krav til internkontroll. Dette betyr at den enkelte virksomhet må lage sin egen håndbok for internkontroll, som er tilpasset egen drift. For dette arbeidet anbefaler vi Helsedirektoratets veiledning med maler og gode eksempler. Her finner du også praktiske råd for ulike driftstyper som restauranter og kafeer, puber og barer til hoteller og overnattingssteder.

Helsedirektoratets IK Alkohol - nyttige maler og svært gode eksempler for IK Alkohol.

Kunnskapsprøver

Uansett driftstype må styrer, (daglig leder), eller stedfortreder bestå kunnskapsprøve. Følg lenken for mer informasjon om dette på Helsedirektoratets nettsider.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: