Brann- og elsikkerhet

HMS

Tips og forskrifter som forteller deg hvordan din bedrift bør og skal jobbe med brannvern.

Brann er et av de verste scenariene for en bedrift i vår næring. Daglig leder og brannvernleder har et spesielt ansvar for å sikre at dette scenariet ikke blir en realitet. Du tenker sikkert: «Jeg må sørge for at det aldri skjer. Jeg må sørge for at våre gjester og ansatte føler seg trygge». Det er ikke mulig å sikre seg 100 prosent mot brann, men det er mulig å minimere risikoen.

Bedriftens brannvernorganisering

Bedriftens brannvernorganisering vil være avgjørende for hvordan viktige gjøremål og funksjoner ved brann og evakuering blir utført. Lov og forskrifter stiller krav til at brannvernorganiseringen er på plass og fungerer. 

Tilsynsmyndighetene

Kommunen er lokal tilsynsmyndighet på dette området, mens Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) fører et nasjonalt tilsyn. Bedrifter kan kontakte både kommunen og DSB når de har behov for veileding vedrørende brann- og elsikkerhet og/eller tilhørende internkontrollsystemer.

Lover og forskrifter som regulerer IK-området brann- og elsikkerhet:

Brann- og eksplosjonsvernloven

Forskrift om brannforebygging

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg

  1. Brann- og elsikkerhet, dokumenter

    Nyttige dokumenter knyttet til brannvern.

    Avviksskjema.doc Brannbok.doc Flere dokumenter tilgjengelig.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: