Publisert

Ny veileder om kontroll og overvåking i arbeidslivet

Veilederen gir svar på vanlige spørsmål om arbeidsgiverens ansvar, plikter og muligheter når det innføres kontrolltiltak.

Arbeidstilsynet, Datatilsynet og Petroleumstilsynet har i samarbeid med partene i arbeidslivet utarbeidet en ny veileder som omhandler de mest sentrale bestemmelsene om kontroll og overvåking i arbeidslivet.

Veilederen er skrevet for deg som er leder eller arbeidsgiver, men den er også aktuell for verneombud, tillitsvalgte, personvernombud, arbeidstakere og andre som arbeider med personvern, kontroll og overvåking på arbeidsplassen.

Formålet med veilederen er å tilgjengeliggjøre regelverket, og å vise sammenhengen mellom arbeidsmiljøloven og personvernloven med tilhørende forskrift.

5 grunnleggende råd om kontrolltiltak på arbeidsplassen:

 

1. Innføring av kontrolltiltak skal drøftes med arbeidstakernes

tillitsvalgte. Husk at verneombudet skal tas med på råd, og at arbeidsmiljøutvalget skal behandle planer som kan få vesentlig betydning for arbeidsmiljøet.

2. De ansatte skal være informert om:
  • at kontroll og overvåking finner sted
  • hvordan kontroll og overvåking skjer
  • hva opplysningene skal brukes til
  • eventuelle endrede formål med kontrollen og overvåkingen
3. Arbeidsgiveren skal vurdere om andre metoder er tilstrekkelige, og må velge den minst inngripende løsningen

 

4. Kontrolltiltak skal:
  • være saklige i forhold til den virksomheten som drives
  • stå i forhold til problemene virksomheten ønsker å løse
  • samlet sett ikke være for inngripende
5. Kontrolltiltak skal evalueres jevnlig

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: