Smilefjesordningen

HMS

Smilefjesordningen startet i januar 2016. Etter nærmere 20 000 gjennomførte tilsyn viser resultatene en markert positiv utvikling for hver gjennomførte tilsynsrunde.

Mattilsynet gjennomfører jevnige smilefjestilsyn. Etter tilsynet går virksomheten et resultat i form av et smilefjes. Et smilefjes viser hvordan Mattilsynet vurderer viktige forhold som hygiene, rengjøring og vedlikehold på en kafé eller restaurant.

Følgende kontrolleres av inspektøren:

 • Ledelse og rutiner
 • Lokaler og utstyr
 • Mathåndtering og tilberedning
 • Sporbarhet og merking


Tilsynsrapporten, Mattilsynets standardiserte rapport, skal gi forbrukerne informasjon der resultatet av tilsynet vises ved ett av tre smilefjes.

 • En smilemunn betyr at Mattilsynet ikke har funnet brudd på regelverket eller bare bagatellmessige brudd på regelverket og påpekt dette
 • En strekmunn betyr at Mattilsynet har funnet brudd på regelverket og gitt forhåndsvarsel eller fattet nødvendige vedtak
 • En sur munn betyr at Mattilsynet har funnet alvorlige eller gjentatte brudd på regelverket og gitt forhåndsvarsel eller fattet nødvendige vedtak.
Hvem omfattes av ordningen

Hovedsakelig gjelder ordningen for restauranter og kafeer.

Omfang

Det er fire hovedområder med til sammen 27 kravpunkt som kan være tema på et tilsyn. Veilederen nedenfor beskriver kravpunktene.

Tilsynsrapport

Virksomheten får tildelt smilefjesrapporten etter endt tilsyn. Dersom  det gis pålegg om utbedring/forbedring kan dokumentasjon på utbedringen sendes elektronisk etter nærmere avtale med Mattilsynet. Du har rett på nytt tilsyn innen 10 virkedager.

Informasjonsbrosjyre

Last ned Mattilsynets informasjonsbrosjyre om smilefjesordningen

I forbindelse med smilefjesordningen har Mattilsynet laget en informasjonsbrosjyre.

Veileder

Last ned Mattilsynets veileder som omhandler kravpunktene

Tilsynet vil omfatte ett eller flere temaer innenfor:

 • Ledelse og rutiner
 • Lokaler og utstyr
 • Mathåndtering og tilberedning
 • Sporbarhet og merking

Last ned engelsk veileder for smilefjestilsyn

Smilefjestilsyn – bli med da vel!

Mattilsynet har i samarbeid med NHO Reiseliv laget en informasjonsfilm som viser hvordan et tilsyn kan foregå.

Besøk gjerne Mattilynets sider for mer informasjon om Smilefjesordningen.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: