Akan-prisen 2017

Publisert

Vinglass hos Grand Hotel, Oslo

Illustrasjonsfoto: Per Sollerman.

Vi vet at medlemsbedrifter over hele landet arbeider systematisk og godt med å forebygge rus- og avhengighetsproblemer.

Akan-dagene 2017 nærmer seg og vi etterlyser gode kandidater til Akan-prisen.

  • Akan kompetansesenter er en ideell organisasjon som eies av NHO, LO og staten.
  • Kompetansesenterets arbeid består i å gi råd, veiledning og opplæring i hvordan norske virksomheter kan forebygge og håndtere problematisk rusmiddelbruk og spillatferd.
  • Akan kompetansesenters tjenester kan benyttes av alle i norsk arbeidsliv uavhengig av rolle, bedriftsstørrelse, bransje og sektor. 

Minimumskriterier for å få Akan-prisen

  • Rusforebyggende arbeid er en del av virksomhetens systematiske HMS-system.
  • Partsforankret rusmiddelpolicy/kjøreregler som er kjent og etterleves i praksis.

Hva innebærer det å vinne Akan-prisen?

  • En flott anerkjennelse til ledelse og ansatte i virksomheten med tanke på at de har lykkes med det rusforebyggende arbeidet, noe som vil være positivt for det interne arbeidsklimaet.
  • Virksomheten løftes fram som et godt eksempel, et forbilde for andre virksomheter i samme eller andre bransjer. God mulighet til å si noe om effektive tiltak som andre kan lære av og implementere.
  • Unik mulighet til å profilere at virksomheten er opptatt av en helsefremmende og inkluderende bedriftskultur. Presseomtale som bidrar til å styrke virksomhetens omdømme.

Fristen for nominasjon er 2. oktober.

Om du vil nominere en virksomhet, send ditt begrunnede forslag til så tar de seg av resten av arbeidet.

Se også:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: