Nye regler for verneombudsordning og arbeidsmiljøutvalg

Publisert

Fra 1. januar 2024 trer det i kraft nye regler om hvilke bedrifter som skal ha verneombud og arbeidsmiljøutvalg (AMU). Det betyr at alle virksomheter som omfattes av endringene, må få på plass verneombudsordning/AMU før 1. januar. Hvis dette gjelder din bedrift, kan det være fornuftig å innføre endringene allerede nå.

Fra 1.1.2024 trer det i kraft nye regler om verneombud og arbeidsmiljøutvalg (AMU)

Endringer verneombud:
  • Alle bedrifter skal i utgangspunktet ha verneombud.
  • Bedrifter med færre enn 5 ansatte kan skriftlig avtale at de ikke skal ha verneombud.


Endringer AMU:
  • Bedrifter som jevnlig sysselsetter minst 30 ansatte skal ha AMU.
  • For bedrifter som jevnlig sysselsetter mellom 10-30 ansatte kan en av partene kreve at det skal være AMU.

Arbeidsgivertjenester

Visste du at via medlemskapet i NHO Reiseliv får du tilgang til prosessveiledere og maler, advokathjelp, veiledning innen HR og HMS, og lønn og tariff?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: