Akan: Verktøy for å håndtere jobbrelatert alkoholbruk

Akan – Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk har utviklet et dilemmaverktøy som kan hjelpe ledere og ansatte med å diskutere dilemmaer knyttet til blant annet jobbrelatert alkoholbruk.

Dilemmaverktøyet består av ni filmer med ulike dilemmaer, råd og innspill. 

Se filmene her

Akan tilbyr også andre praktiske verktøy, brosjyremateriell og annet som du kan bruke i det rusmiddelforebyggende arbeidet i din bedrift.

– Dette er et viktig tema som bør være en naturlig del av bedriftens internkontroll og HMS-arbeid.  Med de verktøy og hjelpemidler Akan har utviklet, blir det enklere å sette temaet på agendaen. Prøv også Akans dialogverksted, et interaktivt verktøy som tar opp spørsmål om akseptabel eller uakseptabel bruk av alkohol i arbeidsrelaterte drikkesituasjoner, oppfordrer kommunikasjonsdirektør Merete Habberstad i NHO Reiseliv.

Hvordan kan Akan bidra i din bedrift?
  • Etablere klare kjøreregler for alkoholbruk i jobbrelaterte sosiale situasjoner
  • Snakke om arbeidsplassens alkoholkultur, reell og ønsket
  • Trygge ledere i å ta «den nødvendige samtalen» når en medarbeider viser bekymringsfull atferdsendring
  • Holde skreddersydde kurs
  • Holde innlegg på møter og i samlinger
  • Bidra med oppdatert informasjon og rus- og spillproblematikk

Akan kompetansesenter motiverer og hjelper norske virksomheter til å forebygge rus og spillproblematikk. Formålet er å redusere sykefravær og bedre bedriftens effektivitet og den enkeltes livskvalitet. Kompetansesenteret, som eies av NHO, LO og staten, tilbyr rådgivning og tjenester til alle norske virksomheter.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: