Endringer i tobakkskadeloven fra 1. juli 2013

Publisert

Det er vedtatt en rekke endringer i tobakkskadeloven med virkning fra 1. juli 2013.

Endringene innebærer blant annet et forbud mot salg av pakninger med mindre enn 20 sigaretter, et utvidet reklameforbud og forbud mot oppstilling av tobakksvarer, der tobakkssurrogater og -imitasjoner er omfattet, herunder elektroniske sigaretter.

Det er også varslet endringer som trer i kraft 1. januar og 1. juli 2014, samt 1. januar 2015. 

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: