Nye radon-krav i utleieboliger

Publisert

Fra 1. januar 2014 stiller Statens strålevern nye krav til radonnivået i utleieboliger.

Alle som leier ut bolig, har ansvar for at radonnivået i utleieboligen er så lavt som det er praktisk mulig å få til. Bestemmelsen omfatter også boliger hvor eier selv ikke bor, altså utleieboliger.

Det inkluderer både offentlig eide og privateide utleieboliger, inkludert større leiegårder og privates utleie av hybel og leilighet i tilknytning til egen bolig.

To nivåer

Fra 1. januar 2014 stilles det to nye krav til radonnivå i utleieboliger, opplyser Statens strålevern.

Årsmiddelverdien skal være under 200 Bq/m3 (becquerel per kubikkmeter) i oppholdsrom. Dette nivået kalles grenseverdi i strålevernforskriften. 

I tillegg skal tiltak for å redusere radonnivået alltid gjennomføres dersom det overstiger 100 Bq/m3. Dette nivået kalles tiltaksgrense i strålevernforskriften.

Dersom du måler radonnivåer høyere enn 100 Bq/m3, for eksempel 150, 400 eller 2000 Bq/m3, må du gjøre tiltak for at nivåene skal bli så lave som praktisk mulig, melder Statens strålevern.

Nivåene skal uansett ikke overstige grenseverdien på 200 Bq/m3. Dersom du har gjennomført tiltak for å redusere radon i boligen, må du gjennomføre ny måling for å kontrollere at tiltakene har hatt tilstrekkelig effekt.

Måling

Statens strålevern understreker at bare en radonmåling kan avsløre om en utleiebolig har et radonproblem.

Utleier skal kunne fremvise dokumentasjon på at radonnivåene er forsvarlige. Dokumentasjonen skal ikke registreres hos myndighetene, men den skal være tilgjengelig både for leietaker og ved et eventuelt tilsyn, melder Statens strålevern.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: