Veileder: Tariffavtale for overnattings-, serverings- og cateringvirksomheter 2023

Her finner du NHO Reiselivs veileder til forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for overnattings- serverings- og cateringvirksomheter.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: