Enighet i lønnsoppgjøret

Publisert

Søndag klokken 14 ble det enighet i årets lønnsoppgjør mellom NHO og LO, og NHO og YS. Partene er omforent om en økonomisk ramme på 2,7 prosent.

Etter svært krevende forhandlinger, og med god hjelp fra Riksmekler Mats W. Rulandklarte partene i arbeidslivet å finne en felles løsning i årets mellomoppgjør. 

Portrett av Kristin Krohn Devold

- Resultatet blir vanskelig å bære for mange av våre medlemmer i den krisen reiselivsnæringen har stått i og fortsatt står i. Økte lønnskostnader er det siste næringen trenger når bedriftene skal forsøke å komme seg igjennom krisen og ta tilbake ansatte, sier Kristin Krohn Devold.

– Det har vært svært tøffe forhandlinger. Alternativet til dette resultatet var en streik som ville gått hardt utover både bedriftene og jobbene til folk. Det er vi glad for at vi har unngått, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid. 

Partene meklet 14 timer på overtid. Almlid vektlegger at fokus hele tiden har vært å redde bedrifter og jobber. 

– For NHO var det spesielt viktig å skjerme de bransjene som har vært hardest rammet av koronakrisen. Det er derfor bra at vi klarte å unngå store ekstratillegg som ville gått utover disse bedriftenes evne til å overleve krisen, sier han. 

– At begge parter har tatt ansvaret i en krevende forhandling, er svært viktig for partssamarbeidet fremover. NHO og LO må stå sammen om gjenreisingen av Norge etter koronakrisen og sørge for at vi får gjennomført den grønne omstillingen, sier Stein Lier-Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri.  

I mellomoppgjøret forhandles det kun om lønn, og partene ble til slutt enige om en økonomisk ramme på 2,7 prosent. Denne rammen skal nå etterfølgende oppgjør forholde seg til. 

– Det å forhandle kollektivt er krevende fordi det er et oppgjør for alle, men krisen vi står i har rammet så ulikt. Nå står NHO-familien samlet i å inngå et kompromiss på vegne av hele laget, sier Almlid. 

For medlemmene i NHO Reiseliv kan resultatet bli vanskelig å bære gitt krisen næringen har stått i og fortsatt står i. 

− Resultatet blir vanskelig å bære for mange av våre medlemmer i den krisen reiselivsnæringen har stått i og fortsatt står i. Økte lønnskostnader er det siste næringen trenger når bedriftene skal forsøke å komme seg igjennom krisen og ta tilbake ansatte. Vi er bekymret for at reiselivet fikk et ekstra lavtlønnstillegg i en situasjon der hele bransjen kjemper for å overleve. Det betyr at oppgjøret ble dyrere for en bransje i krise, enn for øvrige bransjer, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.

Les NHOs vurderinger av rammen

Sommerstemning på Tjuvholmen. Foto.

Optimisme og gode bookingtall foran årets sommersesong

Oppdatert 12. mai 2023

NHO Reiselivs medlemsundersøkelse for mai viser optimisme og gode bookingtall foran sommrsesongen 2023. 

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: