Lønnsoppgjøret starter 4. april

Publisert

Mandag 4. april starter NHO Reiseliv og Fellesforbundet årets lønnsoppgjør om Riksavtalen.

Magne Kristensen, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO Reiseliv. Foto: Per Sollerman.

Årets oppgjør er et såkalt hovedoppgjør der partene forhandler om alt i en tariffavtale, både lønn og øvrige vilkår. Det ligger an til forbundsvise forhandlinger mellom NHO Reiseliv og Fellesforbundet, som representerer arbeidstakersiden.  

 

– Reiselivet er fortsatt i en ekstremt krevende økonomisk situasjon etter to år med strenge restriksjoner og nedstengninger, som har rammet hele næringen hardt. Reiselivsbedriftenes inntjening og lønnsevne er betydelig svekket, og for mange bedrifter vil det ta lang tid å hente seg inn igjen. Det viktigste nå er å sikre at bedriftene har en fremtid og at de ansatte har en jobb å gå til. Derfor vil det ikke være rom for store lønnsjusteringer i årets oppgjør. Lønnsvekst bør i størst mulig grad finne sted lokalt, i de bedrifter som har mulighet til det, sier Magne Kristensen, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO Reiseliv.  

 

Følg siste nytt om lønnsoppgjøret, og meld deg på SMS-varsling om lønnsoppgjøret her.

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: